Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 41/2018

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 41 z 12 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:34:07.
Zarządzenie Nr 38/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do wydawania decyzji administracyjnych, udzielania pełnomocnictwa i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

 Zarządzenie nr 38 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:31:50.
Zarządzenie Nr 37/2018

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 37 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:29:04.
Zarządzenie Nr 36/2018

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 36 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:23:35.
Zarządzenie Nr 35/2018

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 35 z 31 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:18:27.
Zarządzenie Nr 31A/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie ne 31A z 10 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:16:18.
Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

 Zarządzenie nr 31 z 1 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:14:01.
Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Fałków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszaway oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 32 z 21 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 07:59:34 | Data modyfikacji: 2018-08-21 08:00:35.
Zarządzenie Nr 26B/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Zarządzenie nr 26B z 29 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:11:24 | Data modyfikacji: 2018-08-10 09:12:02.
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 21 z 24 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:06:36 | Data modyfikacji: 2018-08-10 09:12:02.

w sprawie zmiany treści załącznika do Regulaminu Pracy

 Zarządzenie nr 3 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:00:48 | Data modyfikacji: 2018-08-10 09:12:02.
Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 30 z 1 sierpnia 2018 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 08:55:49 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie, udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, udzielania pełnomocnictwa i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

 Zarządzenie nr 29 z 30 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-30 07:42:47 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 27/2018

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków.

 Zarządzenie nr 27 z 2 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:19:54 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 26/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania rozstrzygnięć, decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Zarządzenie nr 26 z 11 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:16:36 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Czermnie

 Zarządzenie nr 24 z 6 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:19:54 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 23/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

 Zarządzenie nr 23 z 6 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:51:27 | Data modyfikacji: 2018-08-02 08:56:38.
Zarządzenie Nr 20/2018

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 Zarządzenie nr 20 z 23 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 07:47:20 | Data modyfikacji: 2018-05-29 07:50:06.
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

 Zarządzenie nr 4 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:40:15 | Data modyfikacji: 2018-05-29 07:50:06.
Zarządzenie Nr 17/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 17 z 7 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:29:36 | Data modyfikacji: 2018-05-29 07:50:06.
Zarządzenie Nr 16/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie nr 16 z 7 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:25:25 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:26:28.
Zarządzenie Nr 15/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2017 rok

 Zarządzenie nr 15 z 27 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:21:31 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 14/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 14 z 25 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:19:06 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie powołania stałej komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 13 z 23 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:16:42 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

 Zarządzenie nr 12 z 19 marca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:47:02 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 11/2018

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 11 z 16 marca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:43:51 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 10 z 23 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:29:15 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 2/2018

zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 2 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:15:43 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 1 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:00:00 | Data modyfikacji: 2018-05-09 09:22:20.
Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 Zarządzenie Nr 9 z 23 stycznia 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:30:05 | Data modyfikacji: 2018-03-15 07:53:18.
Zarządzenie Nr 41A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 41A z 10 października 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:48:20 | Data modyfikacji: 2018-03-15 07:53:18.
Zarządzenie Nr 43/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 43 z 24 października 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:18:15 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:21:56.
Zarządzenie Nr 42/2017

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok"

Zarządzenie Nr 42 z 18 października 2017 r..pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:26:38 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:29:24.
Zarządzenie Nr 39/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 39 z 20 września 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:08:48 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:29:24.
Zarządzenie Nr 38/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 38 z 18 września 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:07:04 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:29:24.
Zarządzenie Nr 37/2017

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie nr 37 z 15 września 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:02:47 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 34/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 34 z 31 sierpnia 2017 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:58:44 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 1A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 1A z 2 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 09:03:28 | Data modyfikacji: 2017-10-19 10:03:35.
Zarządzenie Nr 3A/2016

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 Zarządzenie nr 3A z 5 stycznia 2016 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 08:03:58 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 32/2017

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności związanych z likwidacją Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Fałkowie poprzez włączenie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

 Zarządzenie nr 32 z 16 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-24 14:11:32 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 29/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 29 z 4 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:23:58 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 25B/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25B z 12 lipca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:21:05 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 25A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25a z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:19:14 | Data modyfikacji: 2017-10-19 09:01:35.
Zarządzenie Nr 25/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 25 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:16:06 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 24/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 24 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:13:50 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:17:03.
Zarządzenie Nr 23/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 23 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:11:12 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie nr 22/2017

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie Nr 22 z 30 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 13:04:15 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie Nr 53/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2016 rok

 Zarządzenie Nr 53 z 29 grudnia 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:42:54 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie Nr 52

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Fałków wykonywania określonych obowiązków w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 52 z 20 grudnia 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:30:28 | Data modyfikacji: 2017-08-16 13:11:39.
Zarządzenie Nr 48/2016

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Fałkowie za rok 2016

 Zarządzenie Nr 48 z 29 listopada 2016 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 11:22:55 | Data modyfikacji: 2017-08-16 11:23:27.
Zarządzenie Nr 28/2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków

 Zarządzenie Nr 28 z 4 sierpnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-04 11:34:03 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 21/2017

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 21 z 1 czerwca 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-28 12:00:25 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 19/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 19 z 12 maja 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:22:43 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 18/2017

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków, oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 491 położonej w obrębie geodezyjnym Kol. Czermno gm. Fałków

 Zarządzenie Nr 18 z 26 kwietnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:20:23 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 17/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie nr 17 z 25 kwietnia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:16:31 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 15/2017

w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Fałkowie zarządzonych na dzień 5 marca 2017 r.

 Zarządzenie Nr 15 z 27 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:13:50 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 12/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 Zarządzenie Nr 12 z 20 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:10:26 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 11A/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Zarządzenie Nr 11A z 13 lutego 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:07:18 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 11/2017

w sprawie ustalenia miesięcznego limitu na rozmowy z telefonów komórkowych dla Wójta Gminy Fałków i jego Zastępcy oraz zasad rozliczania kosztów rozmów

 Zarządzenie Nr 11 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 12:02:08 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 10/2017

w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Fałków z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie Nr 10 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:57:41 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 9/2017

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

 Zarządzenie Nr 9 z 27 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:50:30 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 6/2017

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowania w sprawach o jednorazowe świadczenia, a także do wydawania w tych sprawach decyzji na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

 Zarządzenie Nr 6 z 10 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:23:13 | Data modyfikacji: 2017-08-04 11:35:18.
Zarządzenie Nr 5/2017

w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Fałków

 Zarządzenie Nr 5 z 10 stycznia 2017 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:08:29 | Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41.
Data wprowadzenia: 2017-06-16 11:08:29
Data modyfikacji: 2017-06-16 11:47:41
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl