Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

 Zarządzenie Nr 9 z 23 stycznia 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-23 09:30:05 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:45:07.
Zarządzenie Nr 1/2018

Zarządzenie w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 1 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:00:00 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:44:24.
Zarządzenie Nr 2/2018

zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 2 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 08:15:43 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:43:53.
Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 10 z 23 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:29:15 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:43:27.
Zarządzenie Nr 11/2018

Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 11 z 16 marca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:43:51 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:43:04.
Zarządzenie Nr 12/2018

Zarządzenie w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

 Zarządzenie nr 12 z 19 marca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:47:02 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:42:38.
Zarządzenie Nr 13/2018

w sprawie powołania stałej komisji do spraw szacowania strat powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 13 z 23 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:16:42 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:42:09.
Zarządzenie Nr 14/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 14 z 25 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:19:06 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:41:52.
Zarządzenie Nr 15/2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2017 rok

 Zarządzenie nr 15 z 27 kwietnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:21:31 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:41:29.
Zarządzenie Nr 16/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie nr 16 z 7 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:25:25 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:40:47.
Zarządzenie Nr 17/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 17 z 7 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-09 09:29:36 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:40:22.
Zarządzenie Nr 4/2018

w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Fałkowie do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań

 Zarządzenie nr 4 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-22 12:40:15 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:39:56.
Zarządzenie Nr 20/2018

w sprawie wprowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

 Zarządzenie nr 20 z 23 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 07:47:20 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:39:39.
Zarządzenie Nr 23/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

 Zarządzenie nr 23 z 6 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-07 13:51:27 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:39:04.
Zarządzenie Nr 24/2018

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkiewicza w Czermnie

 Zarządzenie nr 24 z 6 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-07 14:19:54 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:38:39.
Zarządzenie Nr 26/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowania, a także wydawania rozstrzygnięć, decyzji oraz przekazywania informacji z zakresu realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Zarządzenie nr 26 z 11 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:16:36 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:38:18.
Zarządzenie Nr 27/2018

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków.

 Zarządzenie nr 27 z 2 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:19:54 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:37:57.
Zarządzenie Nr 29/2018

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie, udzielania upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, udzielania pełnomocnictwa i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

 Zarządzenie nr 29 z 30 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-30 07:42:47 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:37:23.
Zarządzenie Nr 30/2018

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 30 z 1 sierpnia 2018 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 08:55:49 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:37:05.

w sprawie zmiany treści załącznika do Regulaminu Pracy

 Zarządzenie nr 3 z 3 stycznia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:00:48 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:36:46.
Zarządzenie Nr 21/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 21 z 24 maja 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:06:36 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:35:50.
Zarządzenie Nr 26B/2018

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji rządowego programu "Dobry Start"

 Zarządzenie nr 26B z 29 czerwca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 09:11:24 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:35:15.
Zarządzenie Nr 32/2018

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Fałków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszaway oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 32 z 21 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 07:59:34 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:34:42.
Zarządzenie Nr 31/2018

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

 Zarządzenie nr 31 z 1 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:14:01 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:33:31.
Zarządzenie Nr 31A/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie ne 31A z 10 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:16:18 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:33:05.
Zarządzenie Nr 35/2018

w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 35 z 31 sierpnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:18:27 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:32:31.
Zarządzenie Nr 36/2018

w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 36 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:23:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:32:15.
Zarządzenie Nr 37/2018

w sprawie powołania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 37 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:29:04 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:31:42.
Zarządzenie Nr 38/2018

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do wydawania decyzji administracyjnych, udzielania pełnomocnictwa i wyznaczania osoby uprawnionej do dokonywania czynności w sprawach prawa pracy.

 Zarządzenie nr 38 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:31:50 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:31:13.
Zarządzenie Nr 41/2018

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 41 z 12 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:34:07 | Data modyfikacji: 2018-12-18 12:30:44.
Zarządzenie Nr 28A/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 28A z 10 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:00:26 | Data modyfikacji: 2018-12-19 08:24:28.
Zarządzenie Nr 28/2018

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 Zarządzenie nr 28 z 10 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:08:42 | Data modyfikacji: 2018-12-19 08:24:49.
Zarządzenie Nr 29A/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 29A z 31 lipca 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:15:59 | Data modyfikacji: 2018-12-19 08:25:09.
Zarządzenie Nr 39/2018

zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 39 z 3 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 08:27:07 | Data modyfikacji: 2018-12-19 08:28:17.
Zarządzenie Nr 42/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 42 z 25 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 09:56:05 | Data modyfikacji: 2018-12-19 09:56:55.
Zarządzenie Nr 44/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 44 z 28 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:03:24 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:07:05.
Zarządzenie Nr 45/2018

zarządzenie w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 Zarządzenie nr 45 z 16 października 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:10:18.
Zarządzenie Nr 46/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 46 z 23 października 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:12:42 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:15:45.
Zarządzenie Nr 47/2018

zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok"

 zarządzenie nr 47 z 29 października 2018 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:20:17 | Data modyfikacji: 2018-12-19 10:32:09.
Zarządzenie Nr 48/2018

zarządzenie w sprawie powołania Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

 Zarządzenie nr 48 z 29 października 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:33:46.
Zarządzenie Nr 49A/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 49A z 15 listopada 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:35:59.
Zarządzenie Nr 50/2018

zarządzenie w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 50 z 19 listopada 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 10:59:43 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:00:56.
Zarządzenie Nr 51/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 51 z 19 listopada 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:41:59 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:42:49.
Zarządzenie Nr 52/2018

zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 Zarządzenie nr 52 z 21 listopada 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:44:48.
Zarządzenie Nr 55/2018

zarządzenie w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Zarządzenie nr 55 z 3 grudnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:46:23 | Data modyfikacji: 2018-12-19 11:47:25.
Zarządzenie Nr 59/2018

w sprawie powołania zastępcy wójta Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 59 z 31 grudnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:47:16.
Zarządzenie nr 63/2018

w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu

 zarządzenie nr 63 z 31 grudnia 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-12 07:47:28 | Data modyfikacji: 2021-01-13 14:05:14.
Zarządzenie nr 43/2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 Zarządzenie nr 43 z 25 września 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-13 14:00:31.
Zarządzenie nr 64/2018

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

 zarządzenie nr 64 z 31 grudnia 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-13 14:04:07.
Zarządzenie nr 65/2018

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych przez podległe jednostki

 zarządzenie nr 65 z 31 grudnia 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:32:22.
Data wprowadzenia: 2021-03-02 11:32:22
Opublikowane przez: Admin