Zarządzenie Nr 1/2020

w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 zarządzenie nr 1 z 02.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:07:54.
Zarządzenie Nr 2/2020

w sprawie powołania Komisji Przetaregowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "budowa i montaż elementów małej architektury - siłowni zewnętrznej, placów zabaw, altany, ławek i koszy na śmieci"

 zarządzenie nr 2 z 08.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:12:26.
Zarządzenie Nr 3/2020

w sprawie zatwierdzenia Indywidualnej diagnozy szkół na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 3 z 08.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:14:10 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:15:32.
Zarządzenie Nr 4/2020

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków w 2020 roku

 zarządzenie nr 4 z 10.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:28:55 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:30:25.
Zarządzenie Nr 5/2020

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Fałkowie

zarządzenie nr 5 z 15.01.2020 r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:34:02 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:37:57.
Zarządzenie Nr 6/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Remont budynków gospodarczych przy Gminnej Bibliotece i na placu tergowym w Fałkowie"

 zarządzenie nr 6 z 20.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:55:19.
Zarządzenie Nr 7/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Fałków, oznaczonych: nr 400 położonej w Fałkowie, nr 347 położonej w Skórnicach, nr 226 położonej w Woli Szkuckiej, gm. Fałków

 zarządzenie nr 7 z 21.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:59:36.
Zarządzenie Nr 8/2020

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

 zarządzenie nr 8 z 31.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:02:38.
Zarządzenie Nr 9/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: " Przebudowa placu technicznego, drogi pożarowej w parku podworskim oraz parkingów przy budynku szkoły podstawowej i budynku użyteczności publicznej w Fałkowie

 zarządzenie nr 9 z 31.01.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:06:32.
Zarządzenie Nr 10/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Czermnie"

 zarządzenie nr 10 z 11.02.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:11:12.
Zarządzenie Nr 11/2020

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 zarządzenie nr 11 z 11.02.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:23:19 | Data modyfikacji: 2020-03-31 12:23:38.
Zarządzenie Nr 12/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 12 z 17.02.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:26:19.
Zarządzenie Nr 13/2020

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzoych na dzień 10 maja 2020 r.

 zarządzenie nr 13 z 04.03.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-03-31 12:47:10.
Zarządzenie Nr 14/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Budowa parkingu przy bibliotece oraz placu przy Kółku Rolniczym w Fałkowie"

 zarządzenie nr 14 z 04.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 13:50:39.
Zarządzenie Nr 15/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 15 z 04.03.2020 r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 13:53:19 | Data modyfikacji: 2020-04-07 13:54:55.
Zarządzenie Nr 16/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 16 z 10.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 13:56:11.
Zarządzenie Nr 17/2020

w sprawie przymusowego doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 17 z 11.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:03:41.
Zarządzenie Nr 18/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły w Czermnie"

 zarządzenie nr 18 z 16.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:07:14.
Zarządzenie Nr 19/2020

w sprawie działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19

 zarządzenie nr 19 z 16.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:10:44.
Zarządzenie Nr 20/2020

w sprawie powołania osoby koordynującej działania w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

 zarządzenie nr 20 z 17.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:13:19.
Zarządzenie Nr 21/2020

w sprawie wyznaczenia koordynatora prac spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym.

 zarządzenie nr 21 z 27.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 14:15:37.
Zarządzenie Nr 22/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 22 z 31.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:07:05.
Zarządzenie Nr 23/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Komplesowa termomodernizacja budynku szkoły w Fałkowie"

 zarządzenie nr 23 z 31.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:10:08 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:11:13.
Zarządzenie Nr 24/2020

w sprawie upoważnienia do wystawiania i podpisywania faktur i dokumentów rozliczeniowych w imieniu Gminy Fałków oraz odbioru w jej imieniu faktur, rachunków i innych dokumentów rozliczeniowych od ich wystawców

 zarządzenie nr 24 z 31.03.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:14:56.
Zarządzenie Nr 25/2020

w sprawie aktualizacji Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Fałkowie.

 zarządzenie nr 25 z 23.04.2020 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:17:37.
Zarządzenie Nr 26/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków  na 2020 rok

zarządzenie nr 26 z 23.04.2020 r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:19:50 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:30:50.
Zarządzenie Nr 28/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 322004T Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb"

 zarządzenie nr 28 z 05.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:33:29.
Zarządzenie Nr 29/2020

Szefa Obrony Cywilnej Gminy Fałków w sprawie bieżącej aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych

 zarządzenie nr 29 z 05.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:36:44.
Zarządzenie Nr 30/2020

Szefa Obrony Cywilnej Gminy Fałków w sprawie koordynacji zasad funkcjonowania na terenie gminy urządzeń zaopatrzenia w wodę

 zarządzenie nr 30 z 05.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:39:41.
Zarządzenie Nr 32/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie

 zarządzenie nr 32 z 18.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:42:50.
Zarządzenie Nr 31/2020

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania czynności użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem, metod i techniki kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, w szczególności takich jak: komputer (zestaw komputerowy), laptop lub tablet

 zarządzenie nr 31 z 11.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:54:13 | Data modyfikacji: 2020-06-03 13:56:10.
Zarządzenie Nr 33/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 33 z 29.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:43:33.
Zarządzenie Nr 34/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków"

 zarządzenie nr 34 z 0.3.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:46:01.
Zarządzenie Nr 35/2020

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 zarządzenie nr 35 z 04.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:51:08 | Data modyfikacji: 2020-07-22 08:53:09.
Zarządzenie Nr 36/2020

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 zarządzenie nr 36 z 08.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:54:30.
Zarządzenie Nr 37/2020

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 zarządzenie nr 37 z 10.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:56:32.
Zarządzenie Nr 38/2020

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 zarządzenie nr 38 z 10.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 08:58:07.
Zarządzenie Nr 39/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Fałkowie

zarządzenie nr 39 z 15.06.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:00:30 | Data modyfikacji: 2021-02-22 11:20:24.
Zarządzenie Nr 40/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

zarządzenie nr 40 z 15.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:05:38 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:09:00.
Zarządzenie Nr 41/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 41 z 19.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:11:01.
Zarządzenie Nr 42/2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2019 rok

Zarządzenie Nr 42 z 24.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:13:01 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:15:10.
Zarządzenie Nr 43/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 43 z 26.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:16:33.
Zarządzenie Nr 44/2020

w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych

 zarządzenie nr 44 z 03.07.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:18:26.
Zarządzenie Nr 45/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie Nr 45 z 06.07.2020 r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-22 09:20:08 | Data modyfikacji: 2020-07-22 09:22:10.
Zarządzenie Nr 27/2020

w sprawie przyjęcia instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 27 z 05.05.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:09:49.
Zarządzenie Nr 46/2020

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 46 z 20.07.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:12:35 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:15:04.
Zarządzenie Nr 47/2020

w sprawie ogłoszenia rekrutacji uczestników do projektu pn:" Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki"

 zarządzenie nr 47 z 30.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:17:02.
Zarządzenie Nr 48/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i  przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Częściowa rozbiórka i odbudowa budynku świetlicy wiejskiej - remizy OSP w Fałkowie"

 zarządzenie nr 48 z 30.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:22:26.
Zarządzenie Nr 49/2020

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla projektu pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki"

 zarządzenie nr 49 z 30.07.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:24:33.
Zarządzenie Nr 50/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 50 z 04.08.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:26:45 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:28:38.
Zarządzenie Nr 51/2020

 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków"

 zarządzenie nr 51 z 04.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:31:51.
Zarządzenie Nr 52/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 52 z 07.08.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:35:19.
Zarządzenie Nr 53/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 53 z 24.08.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:37:20.
Zarządzenie Nr 54/2020

w sprawie wprowadzenia Regulaminów organizacyjnych dla Punktów Przedszkolnych w Fałkowie i w Czermnie związanych z realizacją projektu pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zarządzenie nr 54 z 31.08.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:41:59 | Data modyfikacji: 2020-10-27 14:44:52.
Zarządzenie Nr 55/2020

w sprawie ustalenia zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektu pn. Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! współfinnasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 zarządzenie nr 55 z 31.08.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:47:21.
Zarządzenie Nr 56/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 r.

 zarządzenie nr 56 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:49:54.
Zarządzenie Nr 57/2020

w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Fałków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 zarządzenie nr 57 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:52:16.
Zarządzenie Nr 58/2020

w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Gminy w Falkowie

 zarządzenie nr 58 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:53:55.
Zarządzenie Nr 59/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły i hali sportowej w Fałkowie"

 zarządzenie nr 59 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-27 14:56:50.
Zarządzenie Nr 60/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025

zarządzenie nr 60 z 01.09.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:01:58 | Data modyfikacji: 2020-10-28 08:03:51.
Zarządzenie Nr 61/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 61 z 01.09.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:07:35 | Data modyfikacji: 2020-10-28 08:11:36.
Zarządzenie Nr 62/2020

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 62 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:12:48 | Data modyfikacji: 2020-10-28 08:13:49.
Zarządzenie Nr 63/2020

w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Fałków

zarządzenie nr 63 z 01.09.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:28:16 | Data modyfikacji: 2022-06-30 13:48:32.
Zarządzenie Nr 64/2020

w sprawie wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 w projekcie pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 zarządzenie nr 64 z 01.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:33:28 | Data modyfikacji: 2020-10-28 08:35:00.
Zarządzenie Nr 65/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 65 z 30.09.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:36:14.
Zarządzenie Nr 66/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fiansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025

 zarządzenie nr 66 z 01.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:38:18.
Zarządzenie Nr 67/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 67 z 01.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:40:01.
Zarządzenie Nr 68/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice-Pląskowice w km 0+000 do 0+387,45"

 zarządzenie nr 68 z 06.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:43:54.
Zarządzenie Nr 69/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice-Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach

 zarządzenie nr 69 z 09.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:46:34.
Zarządzenie Nr 70/2020

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok"

zarządzenie nr 70 z 14.10.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:49:17 | Data modyfikacji: 2020-10-28 08:50:57.
Zarządzenie Nr 71/2020

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej

zarządzenie nr 71 z 16.10.2020 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 08:52:56 | Data modyfikacji: 2020-10-28 09:03:02.
Zarządzenie Nr 72/2020

w sprawie upoważnienia Kierownika i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiska

zarządzenie nr 72 z 16.10.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 09:05:21 | Data modyfikacji: 2021-02-18 13:03:53.
Zarządzenie Nr 73/2020

w sprawie zmian w Budżenie Gminy Fałków na 2020 rok

 zarządzenie nr 73 z 16.10.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-28 09:07:29.
Zarządzenie nr 65A/2020

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

zarządzenie nr 65A z 01.10.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 12:46:11 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:56:09.
Zarządzenie nr 74/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Modernizacja boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie"

zarządzenie nr 74 z 16.10.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 12:50:13 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:54:23.
Zarządzenie nr 75/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn" Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2021 roku"

zarządzenie nr 75 z 03.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:04:39 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:51:30.
Zarządzenie nr 76/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Fałków oraz podległych obiektów i infrastruktury"

zarządzenie nr 76 z 03.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:07:13 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:50:04.
Zarządzenie nr 77/2020

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025.

zarządzenie nr 77 z 03.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:09:04 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:47:58.
Zarządzenie nr 78/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 78 z 03.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:10:50 | Data modyfikacji: 2021-02-10 13:17:54.
Zarządzenie nr 79/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn:"Budowa i montaż altany w parku podworskim w Fałkowie".

zarządzenie nr 79 z 12.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:20:06 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:40:31.
Zarządzenie nr 80/2020

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Fałków na 2021 rok

zarządzenie nr 80 z 12.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:22:32 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:29:57.
Zarządzenie nr 81/2020

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021-2026.

zarządzenie nr 81 z 12.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:26:26 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:17:32.
Zarządzenie nr 82/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa budynku magazynowo-gospodarczego po Kółku Rolnicznym w Fałkowie".

zarządzenie nr 82 z 12.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:31:09 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:13:55.
Zarządzenie nr 83/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Budowa drogi wewnętrzej w miejscowości Papiernia"

zarządzenie nr 83 z 24.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:35:02 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:11:58.
Zarządzenie nr 84/2020

w sprawie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych

zarządzenie nr 84 z 25.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:38:15 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:09:14.
Zarządzenie nr 85/2020

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego uczestnikom projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion"

zarządzenie nr 85 z 25.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:40:43 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:03:04.
Zarządzenie nr 86/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.:Wymiana pokrycia dachowego na gont drewniany, odbudowa zniszczonej wiaty i zagospodarowanie wokól Izby Tradycji w Fałkowie

zarządzenie nr 86 z 25.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:42:40 | Data modyfikacji: 2021-02-18 12:00:13.
Zarządzenie nr 87/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: Odnowienie fosy w parku podworskim i oczka wodnego w Fałkowie

zarządzenie nr 87 z 25.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:44:05 | Data modyfikacji: 2021-02-18 11:58:12.
Zarządzenie nr 88/2020

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

zarządzenie nr 88 z 25.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:50:24 | Data modyfikacji: 2021-02-18 11:56:08.
Zarządzenie nr 89/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 89 z 30.11.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:52:04 | Data modyfikacji: 2021-02-18 11:54:18.
Zarządzenie nr 90/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.:Wykonanie oświetlenia placu technicznego w Fałkowie

zarządzenie nr 90 z 08.12.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:53:45 | Data modyfikacji: 2021-02-12 10:10:33.
Zarządzenie nr 91/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: Budowa monitoringu wizyjnego w Fałkowie.

zarządzenie nr 91 z 08.12.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:00:51 | Data modyfikacji: 2021-02-12 10:17:35.
Zarządzenie nr 92/2020

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Fałkowie

zarządzenie nr 92 z 09.12.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:17:14 | Data modyfikacji: 2021-02-12 10:21:54.
Zarządzenie nr 93/2020

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 93 z 11.12.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:37:58 | Data modyfikacji: 2021-02-12 10:26:01.
Zarządzenie nr 94/2020

w sprawie zawieszenia poboru opłaty targowej na terenie Gminy Fałków w 2021 roku

zarządzenie nr 94 z 17.12.2020 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-10 14:55:09 | Data modyfikacji: 2021-02-12 10:29:07.
Zarządzenie nr 95/2020

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Fałków

 zarządzenie nr 95 z 30.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:32:53.
Zarządzenie nr 96/2020

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacyjno-kancelaryjnych w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 96 z 30.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:37:22.
Zarządzenie nr 97/2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn.: Modernizacja sal gimnastycznych w Szkołach Podstawowych w Fałkowie i w Czermnie

 zarządzenie nr 97 z 30.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:40:51.
Zarządzenie nr 98/2020

w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych netto

 zarządzenie nr 98 z 31.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-12 10:45:48.
Zarządzenie nr 99/2020

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej o organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 99 z 31.12.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-26 14:18:48.
Data wprowadzenia: 2021-03-26 14:18:48
Opublikowane przez: Admin