Zarządzenie nr 1/2021

w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 zarządzenie nr 1 z 04.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:43:30 | Data modyfikacji: 2021-03-25 11:45:45.
Zarządzenie nr 2/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Fałków odrębnymi ustawami

 zarządzenie nr 2 z 04.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:47:56.
Zarządzenie nr 3/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok

 zarządzenie nr 3 z 04.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:54:27.
Zarządzenie nr 3A/2021

w sprawie uchylenia zarządzenia

 zarządzenie nr 3A z 05.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:56:15 | Data modyfikacji: 2021-03-25 11:56:48.
Zarządzenie nr 3B/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok

 zarządzenie nr 3B z 05.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:58:30.
Zarządzenie nr 3C/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 zarządzenie nr 3C z 08.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 11:59:46.
Zarządzenie nr 4/2021

w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

 zarządzenie nr 4 z 25.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:01:27.
Zarządzenie nr 5/2021

w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz wprowadzenia "Regulaminu pracy komisji przetargowej"

zarządzenie nr 5 z 25.01.2021 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:04:29 | Data modyfikacji: 2021-03-25 12:09:58.
Zarządzenie nr 6/2021

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków w 2021 roku

zarządzenie nr 6 z 25.01.2021 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:20:36.
Zarządzenie nr 7/2021

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.

 zarządzenie nr 7 z 25.01.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:25:29.
Zarządzenie nr 8/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Fałków

 zarządzenie nr 8 z 08.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:27:40.
Zarządzenie nr 9/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok

zarządzenie nr 9 z 12.02.2021 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-03-25 12:29:33 | Data modyfikacji: 2021-03-25 12:31:19.
Zarządzenie nr 10/2021

w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Fałków

 zarządzenie nr 10 z 12.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:21:04.
Zarządzenie nr 11/2021

w sprawie wyznaczenia gminnego koordynatora organizacji transportu mieszkańców Gminy Fałków do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zlokalizowanych na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 11 z 12.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:23:13.
Zarządzenie nr 12/2021

w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Fałkowie na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

 zarządzenie nr 12 z 15.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:24:55.
Zarządzenie nr 13/2021

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 13 z 26.02.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:26:08.
Zarządzenie nr 14/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków na realizację programu Wpieraj Seniora w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 zarządzenie nr 14 z 29.03.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:28:07.
Zarządzenie nr 15/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 zarządzenie nr 15 z 29.03.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:30:05.
Zarządzenie nr 16/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Fałków w miejscowościach: Starzechowice działka nr 1372/5 oraz Wąsosz nr 705/3

 zarządzenie nr 16 z 15.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:32:28 | Data modyfikacji: 2021-08-02 14:09:11.
Zarządzenie nr 17/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok

 zarządzenie nr 17 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:33:35.
Zarządzenie nr 18/2021

w sprawie organizacji Stałego Dyżuru w Urzędzie Gminy w Fałkowie na potrzeby podwyższania gotowości obronnego państwa

 zarządzenie nr 18 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:41:38.
Zarządzenie nr 19/2021

w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

 zarządzenie nr 19 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:43:46.
Zarządzenie nr 20/2021

w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności Gminy Fałków, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa

 zarządzenie nr 20 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:45:55.
Zarządzenie nr 21/2021

w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu służby przygotowawczej

 zarządzenie nr 21 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:47:17.
Zarządzenie nr 22/2021

w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 22 z 26.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:49:46.
Zarządzenie nr 23/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 23 z 30.04.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:52:22.
Zarządzenie nr 24/2021

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych

 zarządzenie nr 24 z 24.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:53:25.
Zarządzenie nr 25/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Fałków ustalonego zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 08 lutego 2021 r.

 zarządzenie nr 25 z 24.06.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:56:47.
Zarządzenie nr 26/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków na realizację programu Wspieraj Seniora w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 14/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 26 z 24.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 12:58:54.
Zarządzenie nr 27/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 27 z 24.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 13:00:18.
Zarządzenie nr 28/2021

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego, gospodarki gruntami i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Fałkowie oraz powołania komisji rekrutacyjnej

 zarządzenie nr 28 z 25.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 13:02:47.
Zarządzenie nr 28A/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na  2021 rok

 zarządzenie nr 28A z 30.06.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:04:07.
Zarządzenie nr 29/2021

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2020 rok

 zarządzenie nr 29 z 01.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:05:22 | Data modyfikacji: 2021-08-02 14:06:03.
Zarządzenie nr 30/2021

w sprawie  powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków w miejscowości Fałków oznaczonej jako działka nr 1227/1

 zarządzenie nr 30 z 02.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:07:55 | Data modyfikacji: 2021-08-02 14:08:25.
Zarządzenie nr 31/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 rok

 zarządzenie nr 31 z 13.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:11:28.
Zarządzenie nr 32/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 32 z 13.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-02 14:12:45 | Data modyfikacji: 2021-08-02 14:13:19.
zarządzenie nr 33/2021

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 33 z 13.07.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:34:59 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:56:23.
zarządzenie nr 34/2021

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 34 z 13.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:37:14.
zarządzenie nr 35/2021

w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy w Fałkowie.

 zarządzenie nr 35 z 13.07.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:41:50.
zarządzenie nr 36/2021

w sprawie wprowadzenia "Polityki Ochrony Danych Osobowych" służących do przetwarzania danych osobowych w ramach projektu nr RPSW.08.03.03-26-0005/19 pn. "Kompetencje na +"

 zarządzenie nr 36 z 06.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:44:24.
zarządzenie nr 37/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków położonej w miejscowości Fałków oznaczonej jako działka nr 1227/2

 zarządzenie nr 37 z 20.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:46:53.
zarządzenie nr 38/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 38 z 20.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:48:24.
zarządzenie nr 39/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 r.

 zarządzenie nr 39 z 30.08.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:49:38.
zarządzenie nr 40/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Fałków ustalonego zarządzeniem nr 8/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 08 lutego 2021 r.

 zarządzenie nr 40 z 20.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:50:20 | Data modyfikacji: 2022-01-27 11:59:53.
zarządzenie nr 41/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków do obsługi Szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 15/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 zarządzenie nr 41 z 20.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:50:41 | Data modyfikacji: 2022-01-27 12:00:51.
zarządzenie nr 42/2021

w sprawie zmiany planu finansowego rachunku  środków na realizację programu Wspieraj Seniora w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ustalonego zarządzeniem nr 14/2021 Wójta Gminy Fałków z dn. 29 marca 2021 r.

 Zarządzenie nr 42 z 20.09.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:50:59 | Data modyfikacji: 2022-01-27 12:01:41.
zarządzenie nr 43/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 r.

 zarządzenie nr 43 z 30.09.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 11:51:55.
zarządzenie nr 44/2021

w sprawie odwołania Gminnego koordynatora organizacji transportu mieszkańców Gminy Fałków do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zlokalizowanych na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 44 z 04.10.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:06:24.
zarządzenie nr 45/2021

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy

 zarządzenie nr 45 z 12.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:08:28.
zarządzenie nr 46/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków położonej w miejscowości Fałków oznaczonej jako działka nr 1226/34

 zarządzenie nr 46 z 18.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:09:55.
zarządzenie nr 47/2021

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków położonej w miejscowości Fałków oznaczonej jako działka nr 1229

 zarządzenie nr 47 z 18.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:10:46 | Data modyfikacji: 2021-11-03 12:11:15.
zarządzenie nr 48/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 r.

 zarządzenie nr 48 z 18.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:12:22.
zarządzenie nr 49/2021

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok"

 zarządzenie nr 49 z 18.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:14:14 | Data modyfikacji: 2021-11-03 12:15:17.
zarządzenie nr 50/2021

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 50 z 19.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:17:05.
zarządzenie nr 51/2021

w sprawie zmian w Regulaminie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 51 z 19.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:21:48.
zarządzenie nr 52/2021

w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

 zarządzenie nr 52 z 29.10.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-03 12:22:44.
zarządzenie nr 53/2021

w sprawie wzoru upomnienia w egzekucji administracyjnej

 zarządzenie nr 53 z 04.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:08:05.
zarządzenie nr 54/2021

w sprawie wprowadzenia zmian osobowych w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Fałkowie

 zarządzenie nr 54 z 10.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:09:50.
zarządzenie nr 55/2021

w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 55 z 10.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:10:58.
zarządzenie nr 56/2021

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027

 zarządzenie nr 56 z 12.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:13:17.
zarządzenie nr 57/2021

w sprawie ustalenia projektu Budżetu Gminy Fałków na 2022 rok

 zarządzenie nr 57 z 12.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:14:55.
zarządzenie nr 58/2021

w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

 zarządzenie nr 58 z 12.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:16:36.
zarządzenie nr 59/2021

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków na realizację zadania Labolatoria Przyszłości w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

 zarządzenie nr 59 z 24.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:18:10.
zarządzenie nr 60/2021

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do dokonania zakupów w ramach projektu pn. "Labolatoria Przyszłości"

 zarządzenie nr 60 z 24.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:19:43.
zarządzenie nr 61/2021

w sprawie zmian w regulaminie udzielania zamówień o wartości do kwoty 130 000 złotych netto

 zarządzenie nr 61 z 24.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:20:11 | Data modyfikacji: 2022-01-27 13:14:30.
zarządzenie nr 52/2021

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 zarządzenie nr 62 z 24.11.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:21:43.
zarządzenie nr 63/2021

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2021 r.

 zarządzenie nr 63 z 30.11.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:22:48.
zarządzenie nr 64/2021

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 64 z 07.12.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:24:58.
zarządzenie nr 65/2021

w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 zarządzenie nr 65 z 13.12.2021 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:26:14.
zarządzenie nr 66/2021

w sprawie powołania komisji w sprawie przekazania samochodów, sprzętu pożarniczego i umundurowania w Ochorniczej Straży Pożarnej w Fałkowie

 zarządzenie nr 66 z 13.12.2021 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:27:43 | Data modyfikacji: 2022-01-27 13:15:38.
Data wprowadzenia: 2022-01-27 12:27:43
Data modyfikacji: 2022-01-27 13:15:38
Opublikowane przez: Admin