Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania: link do informacji


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:14:29.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

 PREZYDENT 2020 - Obwieszczenie_II tura.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-07-01 10:38:29.

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm .Fałków

 Informacja-aktualne_sklady.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:02:39.
 Informacja OKW Nr 40 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-18 10:04:26.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 ze zm.) niniejszym podaję do wiadomości wyborców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020 r.
Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A - pokój Nr 8 od dnia 16.06.2020 r. do 22.06.2020 r. godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.
Wójt Gminy
/-/Henryk Konieczny

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-17 08:55:06.

POSTANOWIENIE NR 42/2020 Komisarza Wyborczego w Kielcach IIIz dnia 16 czerwca 2020 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczychw wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (dane dotyczące gm. Fałków - strona 8)

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-17 07:22:10.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 1592083665_obwieszczenie-o-zarejestrowanych-kandydatach-na-prezydenta-28._._pdf.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-15 06:59:26.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r. o terminie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie losowania składów komisji (informacja dotycząca gminy Fałków znajduje się na stronie 19)

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-12 22:54:51.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 12.06.2020 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-12 08:28:18.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


do pobrania: zgłoszenie głosowania korespondencyjnego w kraju

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-06 13:54:48 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:05:50.

WYKAZ miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 zarządzenie nr 35 z 04.06.2020 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-14 13:42:14 | Data modyfikacji: 2020-06-05 12:56:02.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dokumnet zawiera kalendarz czynności wyborczych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-06 07:30:01 | Data modyfikacji: 2020-06-05 13:01:31.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 07:30:01
Data modyfikacji: 2020-06-05 13:01:31
Opublikowane przez: Admin