Informacja o przystąpieniu Gminy Fałków do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-07 11:43:11.

Henryk Konieczny Wójt Gminy Fałków informuje, że od 14 listopada 2022 r. przyjmowane są wnioski o preferencyjny zakup węgla dla gospodarstw domowych, które są uprawnione do dodatku węglowego (osoby, które otrzymały dodatek węglowy lub złożony przez nich wniosek o dodatek węglowy został pozytwnie rozpatrzony).

Wniosek o zakup można składać  na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Fałkowie w godzinach  pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o zakup za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym na adres skrzynki na platformie ePUAP: /k9684bpfuk/SkrytkaESP

Na uprawnione gospodarstwo domowe przypada limit zakupów: 1,5 tony do 31 grudnia 2022 roku  oraz 1,5 tony od 1 stycznia 2023 roku.

(UWAGA: na każdy okres trzeba będzie składać odrębne wnioski – pierwszy w okresie listopad- grudzień 2022 r. na 1,5 tony i drugi od stycznia 2023 r. na następne 1,5 tony - przy czym limity przechodzą na rok następny. 

Wzór wniosku został określony Zarządzeniem nr 67/2022 Wójta Gminy Fałków z dnia 10.11.2022 r.

Do pobrania:

Wniosek o zakup (doc)

wniosek o zakup (pdf)

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-14 08:56:48 | Data modyfikacji: 2022-12-21 12:10:52.

Wójt Gminy Fałków zawiadamia, że sprzedaż węgla dla mieszkańców uprawnionych do zakupu preferencyjnego będzie prowadzona za pośrednictwem  przedsiębiorcy "Skład Opału Mariola Fabicka" w Rudzie Malenieckiej 13.


Cena węgla niezależnie od sortymentu wynosi 1746 zł brutto za 1 tonę.


Odbiór węgla odbywać się będzie po dokonaniu wpłaty w kasie Urzędu Gminy w Fałkowie. Transport węgla ze składu we własnym zakresie.


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:51:09 | Data modyfikacji: 2022-11-24 14:53:31.
Data wprowadzenia: 2022-11-24 13:51:09
Data modyfikacji: 2022-11-24 14:53:31
Opublikowane przez: Admin