Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony - Remont dróg lokalnych i
rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Przedmiar robót

Dodano dnia 23.08.2018 - Informacja o modyfikacji zapisów SIWZ - zmiana wymaganego okresu gwarancji i informacja o frakcji kruszywa

Dodano dnia 23.08.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 23.08.2018 - SIWZ z załącznikami po zmianach

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.09.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.09.2018r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:10:08.
Przetarg nieograniczony - Dobudowa dodatkowych
latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dokumentacja budowlana - Gustawów

Dokumentacja budowlana - Czermno Kolonia

Dokumentacja budowlana - Poręba

Dokumentacja budowlana - Sulborowice

Dokumentacja budowlana - Latarnie solarne i hybrydowe

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.09.2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszego wykonawcy

Dodano dnia 28.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 00:47:15.
Zapytanie ofertowe - Organizacja Festynu
Rodzinnego w Czermnie promującego regionalną
tradycję, folklor oraz lokalne potrawy ludowe,
zgodnie z realizowanym projektem pod nazwą:
Ocalić od zapomnienia – Odtworzenie i
kultywowanie tradycji, folkloru i potraw
regionalnych w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.08.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszego Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 23:51:52.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Dostawa
pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni
edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole
Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn.
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej –
Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne
źródła energii.”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 31.07.2018r - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-11 23:10:35 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Lokalizacja placu zabaw w Zbójnie

Projekt techniczny placu zabaw w Zbójnie

Lokalizacja placu zabaw w m.Budy

Projekt techniczny placu zabaw w m.Budy

Dodano dnia 20.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.07.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy zadania

Dodano dnia 27.07.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 12:48:51 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji
budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie
wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę
lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót
budowlanych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami-wersja edytowalna

Dodano dnia 25.06.2018 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:37:07 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 19.06.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:29:23 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Postępowanie zostało unieważnione - W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc Budy

Lokalizacja placu zabaw w msc. Budy

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc. Zbójno

Lokalizacja placu zabaw w msc. Zbójno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 21:39:18 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - częśc opisowa

Projekt techniczny - część rysunkowa 1

Projekt techniczny - część rysunkowa 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:38:44 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami ( wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - część opisowa

Projekt techniczny - Część graficzna 1

Projekt techniczny - część graficzna 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:08:53 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie i
obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do
3 300 000,00zł na zadania inwestycyjne Gminy
Fałków realizowane w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dokumenty finansowe Zamawiającego - załacznik nr 3 do SIWZ

Dodano dnia 30.05.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 01.06.2018 - Odpowiedz na pyt nr 8

Dodano dnia 01.06.2018 - Opinie RIO i sprawozdania za 2016 i 2017 r

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert-Korekta w zakresie ilości złozonych ofert

Dodano dnia 12.06.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 19.06.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:54:29 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: „
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
doposażenie w sprzęt medyczny i ratowniczy
jednostek OSP z terenu gminy Fałków”

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 07:38:50 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zaproszenie do składania ofert - USUWANIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
FAŁKÓW W 2018 R.

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:59:32 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zaproszenie do składania ofert - Koszeniegminnych
terenów zielonych w Fałkowie

Gmina Fałków zaprasza do składania  ofert na świadczenie usług polegających na Koszeniu gminnych terenów zielonych w Fałkowie-Parku podworskiego

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
do ćwiczeń rytmicznych - zajęć
umuzykalniająco-rytmicznych dla potrzeb
realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn:
„Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:54:15 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Przetarg nieograniczony - Budowa chodników przy
drogach publicznych w gminie Fałków

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta lokalizacji chodnika dł 76mb

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta wysokości wadium

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 09.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:36:08 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg na
terenie gminy Fałków oraz odbudowa nawierzchni
dróg po robotach kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar Etap I, część 1

Przedmiar Etap I, część 2

Zagospodarowanie terenu Etap I, cz.2

STWiORB Etap I, cz.2 (ul.Cmentarna w Czermnie)

Rysunki ul. Cmentarna Etap I, cz.2 (plik spakowany .rar)

Przedmiar Etap II - odtworzenie nawierzchni w Starzechowicach

Przedmiar Etap III - odtworzenie nawierzchni w Wąsoszu

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przedłużenie terminu na składanie ofert do 02.02.2018, g10:00

Poprawiony formularz ZP.271.1.2018

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.02.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 29.03.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-16 02:36:39 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Zaproszenie do składania ofert - Usługa
ubezpieczenia interesów majątkowych i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków.


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:


CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe


Do Pobrania:


 

Zapytanie ofertowe - SIWZ

Formularz ofertowy

Wykaz mienia Gminy Fałków

Wykaz pojazdów

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie C

zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Dodano dnia 18.01.2018r - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 29.01.2018r - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 08:40:52 | Data modyfikacji: 2018-01-15 08:44:13.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), Gmina Fałków sporządziła i publikuje plan zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.


Do pobrania:

 Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:17:13 | Data modyfikacji: 2018-01-15 08:44:13.
Zapytanie ofertowe - Organizacja imprezy Dni Gminy
Fałków 2018

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na  organizację imprezy:  Dni Gminy Fałków 2018 roku.


Do Pobrania:


 

 Zaproszenie do składania ofert Dni Gminy Fałków 2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:54:39 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, ponawia postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zapraszając do złożenia ofert cenowych na: Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

 Zapytanie ofertowe z załącznikami na dostawę oleju opałowego na 2018r-2.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:08:27 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:27:53 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Unieważnienie postępowania - Jednakowe ceny ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:41:59 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Protokół z prowadzonego postepowania wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie_zabawki i pomoce dydaktyczne.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 07:54:13 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli oraz sprzętu
nagłaśniającego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 29.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:17:53 | Data modyfikacji: 2017-09-26 14:20:43.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków
ZP.271.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi Wąsosz

Geologia Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 18.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 17.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:52:14 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:15.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków
ZP.271.9.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWIOR Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno - Budowlany Starzechowice

Profile Starzechowice

Pompownie Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej Starzechowice

Geologia Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na budowę Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Sprostowana omyłka pisarska, zawarta uprzednio w dacie wskazującej Termin wykonania zadania oraz ceny oferty nr 2

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:51:46 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:17:54.
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków"
ZP.271.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert. Otwarcie nastąpi 15 min po zakończeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze z informacją o odrzuceniu oferty

Dodano dnia 31.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:50:19 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:51.
Świadczenie usług zbiorowego żywienia
–cateringu, dla dzieci uczęszczających do
punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w
ramach Projektu pn. „Akademia przedszkolaka w
Gminie Fałków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zaacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 24.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu korekty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w opublikowanej poprzednio Informacji, popełnił błąd, wskazując błędny termin wykonania zadania z oferty nr 2

Dodano dnia 29.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 23:25:50 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia
ulicznego w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami, wersja pdf

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Wola Szkucka

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Starzechowice

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Fałków

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Skórnice

Dodano dnia 16.08.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.08.207 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 20:34:23 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków -
ZP.271.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 21:20:06 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków -
Zp.271.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 21.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 21.07.2017 - Formularz ofertowy ze zmienionym terminem wykonania zadania

Dodano dnia 21.07.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonania zadania z 15.02.2018 na 31.05.2018

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 20:54:13 | Data modyfikacji: 2017-07-13 21:01:49.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 05.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 05.07.2017 - Uzgodnienia i opinie PKP

Dodano dnia 05.07.2017 - Zaktualizowany projekt umowy

Dodano dnia 11.07.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano 13.07.2017 - Unieważnienie postepowania

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45.
Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41
Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl