Przetargi

Przetargi

Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-11 13:58:07.
Przetarg nieograniczony - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Fałków w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dodano dnia 06.12.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 11.12.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-28 14:13:58.
Zapytanie ofertowe - Zarządzanie
finansowo-merytoryczne projektem „Świetlice
środowiskowe w Gminie Fałków”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków, NIP:6581790566 zaprasza do złożenia oferty na Zarządzanie finansowo-merytoryczne projektem „Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 11.12.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-27 12:39:41 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Zaproszenie do składania ofert- Dostawa i montaż
4 kompletów ławek i koszy na śmieci

Spóldzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska w Opocznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Dostawa i montaż 4 kompletów zewnętrznych ławek i koszy na śmieci"

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 06.12.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-20 09:21:51 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Zapytanie ofertowe - Wykonanie i dostarczenie
kalendarzy ściennych na 2020 rok

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 15.11.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-11-06 12:04:17 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Dostawa i montaż 4 sztuk interaktywnych
monitorów dotykowych w ramach programu „Aktywna
tablica”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 15.10.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-04 13:58:51 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej
nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km
1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T
Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w
Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna - Etap 1 - Droga Zbójno-Kołoniec

Dokumentacja techniczna - Etap 2 - Droga Skórnice-Pląskowice

STWiORB

Przedmiar/Wzór kosztorysu ofertowego - Etap 2

Przedmiar/Wzór kosztorysu ofertowego - Etap 1

Dodano dnia 10.10.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 15.10.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 23.10.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-26 13:58:33 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Zapytanie ofertowe - Dostawa doposażenia dla
Jednostki OSP Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Dodano dnia 25.09.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-16 08:05:10 | Data modyfikacji: 2019-11-27 12:40:37.
Zapytanie ofertowe - Dostawa doposażenia dla
Jednostki OSP Fałków

UWAGA: W dniu 12.09.2019r Gmina Fałków unieważnia postępowanie z uwagi na nieodpłatne  pozyskanie sprzetu pożarowo-ratowniczego, które zamieszczone było w przedmiocie zamówienia niniejszego postepowania. Przedmiot zamówienia zostanie zaktualizowany  i postepowanie ponowione w późniejszym okresie.

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:12:34 | Data modyfikacji: 2019-09-12 08:26:43.
Przetarg nieograniczony - Modernizacja dróg
lokalnych i rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Przedmiary

Dodano dnia 04.09.2019 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Dodano dnia 04.09.2019 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 04.09.2019 - Zmodyfikowana treść SIWZ

Dodano dnia 18.09.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 01.10.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.10.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Uzupełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-03 21:44:20 | Data modyfikacji: 2019-09-04 14:25:04.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywną dostawę
artykułów żywnościowych na potrzeby stołówki
szkolnej przy PSP w Fałkowie w roku szkolnym
2019/2020.

Zapytanie z załącznikami

Formularz cenowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-02 07:39:59 | Data modyfikacji: 2019-09-04 14:25:04.
Zaproszenie do składania ofert- Przebudowa
chodnika pomiędzy budynkami mieszkalnictwa
wielorodzinnego w Fałkowie

Spóldzielnia Mieszkaniowo-Lokatorska w Opocznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Przebudowa chodnika pomiędzy budynkami mieszkalnictwa wielorodzinnego w Fałkowie"


Zapytanie ofertowe z załacznikami

Dodano dnia 12.08.2019 - protokół z postępowania z informacją o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:19:31 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zaproszenie do składania ofert - Wykonanie i
dostarczenie 4 szt jednostronnych, wolnostojących
tablic informacyjnych/pamiątkowych

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania ofert w postepowaniu ofertowym związanym z realizacją Projektu nr RPSW.06.05.00-26-0004/17 pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 prowadzone pod nazwą: „Wykonanie i dostarczenie 4 szt jednostronnych, wolnostojących tablic informacyjnych/pamiątkowych”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Wzór treści tablicy

Dodano dnia 12.08.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-01 14:15:18 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zaproszenie do składania ofert na organizację
imprezy: „Ocalić od zapomnienia – Czermno
2019”

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na organizację imprezy:  „Ocalić od zapomnienia – Czermno 2019”

Zaproszenie do składania ofert

Zestawienie złozonych ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-11 10:15:13 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiących własność Gminy
Fałków

Ogłoszenie o ustnym przetatargu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-12 09:33:20 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 21.06.2019 - Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-31 12:54:26 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku
świetlicy wiejskiej – remizy OSP w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót

Pozwolenie na budowę

Dodano dn.27.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 03.06.2019 - Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-10 15:39:02 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zapytanie ofertowe-zakup oprogramowania
antywirusowego NOD32 ESET

Zapytanie ofertowe - Nod32

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-08 14:10:20 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa
infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny,
ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz
na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - Ul. Plac Kościelny

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - Ul. Ogrodowa

Dokumentacja techniczna z przedmiarami - ul. Spacerowa i ul.Zamkowa oraz osiedle mieszkaniowe

Dodano dn.17.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 12.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Ogłoszenie o zmianie umowy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 14:07:30 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi
wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp od km 0+000 do
km 0+883,50 w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

STWiORB

Przedmiar robót

Dodano dn.17.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 21.06.2019 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP

Dodano dnia 23.10.2019 - Uzupełnienie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 09:44:26 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji
Koordynatora Projektu pn: Poprawa jakości życia
mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację
zdegradowanych obszarów miejscowości

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 09.05.2019 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 23:27:26 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg
wewnętrznych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dodano dn.16.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-30 00:25:41 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej
nr 322003T Zbójno - Kołoniec w gminie Fałków
od km 0+000 do km 0+904,5

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dokumentacja techniczna

Przedmiar robót

Dodano dn.16.05.2019 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.05.2019 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 07.06.2019 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodano dnia 23.10.2019 - Zmiana ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-29 21:56:04 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:26:11.
Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe-Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Dodano dnia 15.04.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z zestawieniem złozonych ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-25 14:52:23 | Data modyfikacji: 2019-03-25 14:54:04.
Zapytanie ofertowe

Koszenie gminnych terenów zielonych w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:52:46 | Data modyfikacji: 2019-03-14 12:54:50.
Zapytanie ofertowe

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 19.03.2019 - Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Fałkowie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - Hala sportowa w Fałkowie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019 Audyt energetyczny - OSP w Czermnie -Uwaga: Zmiana na pompę ciepła

Dodano dnia 19.03.2019r Audyt energetyczny - Szkoła Podstawowa w Czermnie

Dodano 25.03.2019r - Protokół z postępowania z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-14 12:35:54 | Data modyfikacji: 2019-03-14 12:36:47.
Zapytanie ofertowe - Organizacja imprezy Dni Gminy
Fałków 2019

 Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na organizację imprezy: Dni Gminy Fałków 2019 roku.


Oferty, sporządzone zgodnie z poniżej zamieszczonym zapytaniem ofertowym,  należy składać poprzez email: d.aniol@falkow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie ul. Zamkowa Nr 1A do dnia 18 marca 2019 roku do godz. 15:00.


Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Dodano dnia 22.03.2019 - Zestawienie ofert Dni Gminy Fałków 2019

Dodano dnia 22.03.2019 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-03-06 13:26:15 | Data modyfikacji: 2019-03-06 13:36:41.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-15 12:09:38 | Data modyfikacji: 2019-01-15 12:12:36.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2019 rok

Plan postępowań na 2019 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-09 11:53:39 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Fałków oraz podległych obiektów i
infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu - ZP.271.7.2018

SIWZ z załacznikami ZP.271.7.2018

Dodano dnia 11.12.2018r - odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 13.12.2018 - Modyfikacja SIWZ z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 13.12.2018 - Poprawiony zał nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

Dodano dnia 13.12.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zp.271.7.2018 - zmiana terminu

Dodano dnia 18.12.2018r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 24.12.2018 - Zawiadomienie o wyborze-Zp.271.7.2018

Ogłoszenie o udzoieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 12:02:43 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie gminy Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dodano dnia 10.12.2018 - Informacja z otwarcia ofert ZP.271.6.2018

Dodano dnia 24.12.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.6.2018

Dodano dnia 02.01.2019r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-30 22:17:57 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Przetarg nieograniczony - Remont dróg lokalnych i
rolniczych w gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

Przedmiar robót

Dodano dnia 23.08.2018 - Informacja o modyfikacji zapisów SIWZ - zmiana wymaganego okresu gwarancji i informacja o frakcji kruszywa

Dodano dnia 23.08.2018 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Dodano dnia 23.08.2018 - SIWZ z załącznikami po zmianach

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 14.09.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.09.2018r - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 12:10:08 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Przetarg nieograniczony - Dobudowa dodatkowych
latarni i opraw oświetlenia ulicznego w Gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dokumentacja budowlana - Gustawów

Dokumentacja budowlana - Czermno Kolonia

Dokumentacja budowlana - Poręba

Dokumentacja budowlana - Sulborowice

Dokumentacja budowlana - Latarnie solarne i hybrydowe

Dodano dnia 05.09.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.09.2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszego wykonawcy

Dodano dnia 28.09.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-21 00:47:15 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Zapytanie ofertowe - Organizacja Festynu
Rodzinnego w Czermnie promującego regionalną
tradycję, folklor oraz lokalne potrawy ludowe,
zgodnie z realizowanym projektem pod nazwą:
Ocalić od zapomnienia – Odtworzenie i
kultywowanie tradycji, folkloru i potraw
regionalnych w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.08.2018 - Informacja o wyborze najkorzystniejszego Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-02 23:51:52 | Data modyfikacji: 2019-01-09 11:54:28.
Zaproszenie do złożenia oferty - „Dostawa
pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni
edukacji ekologiczno - przyrodniczej w Szkole
Podstawowej w Fałkowie w ramach zadania pn.
„Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej –
Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne
źródła energii.”

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 31.07.2018r - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-11 23:10:35 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Lokalizacja placu zabaw w Zbójnie

Projekt techniczny placu zabaw w Zbójnie

Lokalizacja placu zabaw w m.Budy

Projekt techniczny placu zabaw w m.Budy

Dodano dnia 20.07.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 27.07.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy zadania

Dodano dnia 27.07.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-07-04 12:48:51 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Sporządzenie dokumentacji
budowlanej wraz z kosztorysami oraz uzyskanie
wymaganych Prawem Budowlanym pozwoleń na budowę
lub zgłoszeń zamiaru wykonania robót
budowlanych

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami-wersja edytowalna

Dodano dnia 25.06.2018 - Informacja o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-14 14:37:07 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 19.06.2018 - Protokól z postępowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:29:23 | Data modyfikacji: 2018-07-16 11:59:09.
Zapytanie ofertowe - Budowa placów zabaw z
elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Fałków

Postępowanie zostało unieważnione - W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne oferty

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc Budy

Lokalizacja placu zabaw w msc. Budy

Projekt techniczny i zgłoszenie robót -Plac zabaw w msc. Zbójno

Lokalizacja placu zabaw w msc. Zbójno

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 21:39:18 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Turowicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - częśc opisowa

Projekt techniczny - część rysunkowa 1

Projekt techniczny - część rysunkowa 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:38:44 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe - Budowa boiska
wielofunkcyjnego w Skórnicach w gminie Fałków

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załącznikami ( wersja edytowalna)

Przedmiar robót

Projekt techniczny - część opisowa

Projekt techniczny - Część graficzna 1

Projekt techniczny - część graficzna 2

Lokalizacja boiska

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych

Dodano dnia 15.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 18.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 19.06.2018r Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 26.06.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 28.06.2018 - Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-06-08 14:08:53 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Przetarg nieograniczony - Zaciągnięcie i
obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do
3 300 000,00zł na zadania inwestycyjne Gminy
Fałków realizowane w 2018 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

Dokumenty finansowe Zamawiającego - załacznik nr 3 do SIWZ

Dodano dnia 30.05.2018 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 01.06.2018 - Odpowiedz na pyt nr 8

Dodano dnia 01.06.2018 - Opinie RIO i sprawozdania za 2016 i 2017 r

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 05.06.2018 Informacja z otwarcia ofert-Korekta w zakresie ilości złozonych ofert

Dodano dnia 12.06.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 19.06.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-28 21:54:29 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn: „
Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez
doposażenie w sprzęt medyczny i ratowniczy
jednostek OSP z terenu gminy Fałków”

Zapytanie ofertowe

Załacznik nr 1 i nr 2 do zapytania ofertowego

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 07:38:50 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zaproszenie do składania ofert - USUWANIE
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
FAŁKÓW W 2018 R.

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-20 10:59:32 | Data modyfikacji: 2018-07-20 11:52:39.
Zaproszenie do składania ofert - Koszeniegminnych
terenów zielonych w Fałkowie

Gmina Fałków zaprasza do składania  ofert na świadczenie usług polegających na Koszeniu gminnych terenów zielonych w Fałkowie-Parku podworskiego

Zapytanie ofertowe z załacznikami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-22 08:34:23 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Zapytanie ofertowe - Dostawa pomocy dydaktycznych
do ćwiczeń rytmicznych - zajęć
umuzykalniająco-rytmicznych dla potrzeb
realizowanego przez Gminę Fałków projektu pn:
„Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków”

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-23 14:54:15 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Przetarg nieograniczony - Budowa chodników przy
drogach publicznych w gminie Fałków

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiary

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta lokalizacji chodnika dł 76mb

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Korekta wysokości wadium

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 09.02.2018 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 20.02.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-17 20:36:08 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Przetarg nieograniczony - Przebudowa dróg na
terenie gminy Fałków oraz odbudowa nawierzchni
dróg po robotach kanalizacyjnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załącznikami (wersja edytowalna)

Przedmiar Etap I, część 1

Przedmiar Etap I, część 2

Zagospodarowanie terenu Etap I, cz.2

STWiORB Etap I, cz.2 (ul.Cmentarna w Czermnie)

Rysunki ul. Cmentarna Etap I, cz.2 (plik spakowany .rar)

Przedmiar Etap II - odtworzenie nawierzchni w Starzechowicach

Przedmiar Etap III - odtworzenie nawierzchni w Wąsoszu

Dodano dnia 25.01.2018 - Informacja o modyfikacji SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Przedłużenie terminu na składanie ofert do 02.02.2018, g10:00

Poprawiony formularz ZP.271.1.2018

Dodano dnia 02.02.2018 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.02.2018r Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 29.03.2018 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-16 02:36:39 | Data modyfikacji: 2018-08-01 08:54:05.
Zaproszenie do składania ofert - Usługa
ubezpieczenia interesów majątkowych i
odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi ubezpieczenia interesów majątkowych i odpowiedzialności cywilnej Gminy Fałków.


ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:


CPV - 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe


Do Pobrania:


 

Zapytanie ofertowe - SIWZ

Formularz ofertowy

Wykaz mienia Gminy Fałków

Wykaz pojazdów

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie A

Wzór umowy - Zadanie C

zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia

Dodano dnia 18.01.2018r - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 29.01.2018r - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-15 08:40:52 | Data modyfikacji: 2018-01-15 08:44:13.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018 rok

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), Gmina Fałków sporządziła i publikuje plan zamówień publicznych jakie przewiduje przeprowadzić w roku finansowym 2018.


Do pobrania:

 Plan postępowań o zamówienie publiczne na 2018 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-11 09:17:13 | Data modyfikacji: 2018-01-15 08:44:13.
Zapytanie ofertowe - Organizacja imprezy Dni Gminy
Fałków 2018

Wójt Gminy Fałków zaprasza do składania propozycji ofertowo – cenowej na  organizację imprezy:  Dni Gminy Fałków 2018 roku.


Do Pobrania:


 

 Zaproszenie do składania ofert Dni Gminy Fałków 2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-05 10:54:39 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, ponawia postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zapraszając do złożenia ofert cenowych na: Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

 Zapytanie ofertowe z załącznikami na dostawę oleju opałowego na 2018r-2.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-21 10:08:27 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Odbiór, transport i
zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków
w Fałkowie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie ofertowe-Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków w Fałkowie.docx

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-20 13:27:53 | Data modyfikacji: 2018-01-05 10:56:45.
Zapytanie ofertowe - Sukcesywna dostawa i
wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana
Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys. litrów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków, woj. świętokrzyskie, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:Sukcesywną dostawę i wyładunek oleju opałowego lekkiego na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie w ilości 43 tys litrów

Zapytanie ofertowe z załacznikami

Unieważnienie postępowania - Jednakowe ceny ofert

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-08 12:41:59 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa zabawek i pomocy
dydaktycznych dla potrzeb realizowanego przez
Gminę Fałków projektu pn: „Akademia
przedszkolaka w Gminie Fałków”

Protokół z prowadzonego postepowania wraz z wyborem najkorzystniejszej oferty

 Zapytanie_zabawki i pomoce dydaktyczne.doc

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-11-29 07:54:13 | Data modyfikacji: 2017-12-08 12:44:14.
Zapytanie ofertowe - Dostawa mebli oraz sprzętu
nagłaśniającego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Fałkowie

Zapytanie ofertowe z załącznikami

Zapytanie ofertowe z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 29.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:17:53 | Data modyfikacji: 2017-09-26 14:20:43.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków
ZP.271.10.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi Wąsosz

Geologia Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 18.09.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 17.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:52:14 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:15.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków
ZP.271.9.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWIOR Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno - Budowlany Starzechowice

Profile Starzechowice

Pompownie Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej Starzechowice

Geologia Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na budowę Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - Sprostowana omyłka pisarska, zawarta uprzednio w dacie wskazującej Termin wykonania zadania oraz ceny oferty nr 2

Dodano dnia 02.10.2017 - Zawiadomiene o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 18.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:51:46 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:17:54.
Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu dla gospodarstw domowych w ramach
trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Fałków"
ZP.271.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert. Otwarcie nastąpi 15 min po zakończeniu terminu składania ofert

Dodano dnia 22.09.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 12.10.2017 - Zawiadomienie o wyborze z informacją o odrzuceniu oferty

Dodano dnia 31.10.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-09-07 18:50:19 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:18:51.
Świadczenie usług zbiorowego żywienia
–cateringu, dla dzieci uczęszczających do
punktów przedszkolnych w Fałkowie i Czermnie w
ramach Projektu pn. „Akademia przedszkolaka w
Gminie Fałków”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z zaacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Dodano dnia 24.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 25.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert po dokonaniu korekty. Zamawiający jednocześnie informuje, iż w opublikowanej poprzednio Informacji, popełnił błąd, wskazując błędny termin wykonania zadania z oferty nr 2

Dodano dnia 29.08.2017 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 04.09.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 23:25:50 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Dobudowa dodatkowych latarni i opraw oświetlenia
ulicznego w Gminie Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami, wersja pdf

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Wola Szkucka

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Starzechowice

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Fałków

Projekt techniczny, STWiORB, przedmiary - Skórnice

Dodano dnia 16.08.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 22.08.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 29.08.207 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodano dnia 14.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 20:34:23 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz w gminie Fałków -
ZP.271.5.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załacznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 21:20:06 | Data modyfikacji: 2017-08-25 09:05:06.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Starzechowice w gminie Fałków -
Zp.271.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Uzgodnienia i opinie PKP

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Dodano dnia 21.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 21.07.2017 - Formularz ofertowy ze zmienionym terminem wykonania zadania

Dodano dnia 21.07.2017 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - zmiana terminu wykonania zadania z 15.02.2018 na 31.05.2018

Dodano dn.28.07.2017r - Informacja z otwarcia ofert

Dodano dnia 17.08.2017 - Unieważnienie

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 20:54:13 | Data modyfikacji: 2017-07-13 21:01:49.
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie
Fałków

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ z załącznikami

SIWZ z załacznikami - wersja edytowalna

Przedmiar robót - Starzechowice

STWiOR - Starzechowice

Projekt Zagospodarowania Terenu - Starzechowice

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Starzechowice

Profile - Starzechowice

Pompownie - Starzechowice

Zjazd z drogi gminnej - Starzechowice

Zjazd z drogi powiatowej - Starzechowice

Geologia - Starzechowice

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Starzechowice

Projekt przejścia przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - Starzechowice

Pozwolenie na Budowę - przejście przez teren zamknięty PKP - Starzechowice

Przedmiar robót - Wąsosz

STWiOR - Wąsosz

Projekt Zagospodarowania Terenu - Wąsosz

Projekt Architektoniczno-Budowlany - Wąsosz

Profile - Wąsosz

Pompownie - Wąsosz

Zjazd z drogi - Wąsosz

Geologia - Wąsosz

Załączniki dokumentacji technicznej - Warunki techniczne, Uzgodnienia, Postanowienia - Wąsosz

Pozwolenie na Budowę - Wąsosz

Dodano dnia 05.07.2017 - Odpowiedzi na pytania

Dodano dnia 05.07.2017 - Uzgodnienia i opinie PKP

Dodano dnia 05.07.2017 - Zaktualizowany projekt umowy

Dodano dnia 11.07.2017 - Informacja z otwarcia ofert

Dodano 13.07.2017 - Unieważnienie postepowania

Dodano dnia 04.09.2017 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41 | Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45.
Data wprowadzenia: 2017-06-26 11:52:41
Data modyfikacji: 2017-09-07 19:20:45
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl