Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Fałków  www.falkow.pl
strona główna REJESTR ZMIAN wersja do druku
Data / rodzaj zminy Wprowadzający Obowiązuje od: Treść informacji
2018-03-22 10:49:55

Dodanie informacji do działu:
Protokoły z posiedzeń Komisji Spraw Obywatelskich

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-22 10:49
  więcej >
2018-03-22 08:35:14

Aktualizacja informacji w dziale:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-22 08:35
Zaproszenie do składania ofer
Dodano ZP.271.2.2018.IOC.pdf  więcej >
2018-03-22 08:34:23

Dodanie informacji do działu:
Przetargi

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-22 08:34
Zaproszenie do składania ofer
Gmina fałków zaprasza do składania  ofert
na świadczenie usług polegających na Koszeniu
gminnych terenów zielonych w Fał  więcej >
2018-03-15 10:58:22

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady Gminy

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 10:58
Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12
lutego 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałk&o  więcej >
2018-03-15 10:55:40

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady Gminy

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 10:55
Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12
lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w
Fałkowie z dnia 30 listopada 2017   więcej >
2018-03-15 10:50:31

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady Gminy

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 10:50
Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12
lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Fałków na 2018 rok  więcej >
2018-03-15 10:48:00

Aktualizacja informacji w dziale:
Uchwały Rady Gminy

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 10:45
Uchwała Nr XXXI/246/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12
lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Fałków na la  więcej >
2018-03-15 10:45:33

Dodanie informacji do działu:
Uchwały Rady Gminy

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 10:45
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Fałków na lata 2018-2025  więcej >
2018-03-15 08:15:43

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:15
Zarządzenie Nr 2/2018
zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem
lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Fałk&oacu  więcej >
2018-03-15 08:09:11

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji P  więcej >
2018-03-15 08:08:56

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji P  więcej >
2018-03-15 08:08:16

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:08
Obwieszczenie Wójta Gminy Fa
Dodano Obwieszczenie z dnia 13.03.2018r.pdf  więcej >
2018-03-15 08:07:02

Aktualizacja informacji w dziale:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Fa
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków o
odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko dla aktualizacji P  więcej >
2018-03-15 08:06:30

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:06
Obwieszczenie Wójta Gminy Fa
  więcej >
2018-03-15 08:00:00

Dodanie informacji do działu:
Zarządzenia Wójta

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 08:00
Zarządzenie Nr 1/2018
Zarządzenie w sprawie określenia wartości jednej godziny
usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe
Gminnego Ośrodka Pomocy Społec  więcej >
2018-03-15 07:53:18

Aktualizacja informacji w dziale:
Zarządzenia Wójta

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-01-23 09:30
Zarządzenie Nr 9/2018
Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
opiniowania złożonych ofert na realizację zadań
publicznych w zakresie kultury fizycz  więcej >
2018-03-15 07:41:37

Dodanie informacji do działu:
Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-15 07:41
  więcej >
2018-03-08 13:51:16

Dodanie informacji do działu:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-08 13:51
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy
Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działa  więcej >
2018-03-05 11:45:56

Dodanie informacji do działu:
Obwieszczenia

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-05 11:45
Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków owydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającego na budowie stacji b  więcej >
2018-03-02 08:51:51

Aktualizacja informacji w dziale:
Wybory samorządowe 2018

Admin
Informację dodano do Biuletynu 2018-03-02 08:49
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci treści
zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody  więcej >

Pokazano 1 - 20 z 654
następne >     100>>     300>>