Uchwały Rady Gminy

Uchwały Rady Gminy

Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII.281.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:59:09.

Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXVI.280.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:26:46 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:04:35.

Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXVI.279.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:25:01 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:04:44.

Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała nr XXXVI.278.2018.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:22:20 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:04:55.

Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018-2021

 Uchwała nr XXXVI.277.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:38:52 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:05:07.

Uchwała Nr XXXVI/276/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2018 rok

 Uchwała nr XXXVI.276.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:36:34 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:05:16.

Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała nr XXXVI.275.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:26:00 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:05:25.

Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

 Uchwała nr XXXVI.274.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:20:25 | Data modyfikacji: 2018-10-03 09:05:36.

Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fałków"

 Uchwała nr XXXV.273.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:09:15 | Data modyfikacji: 2018-08-09 14:10:05.

Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXV.272.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:06:49 | Data modyfikacji: 2018-08-09 14:10:05.

Uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku Nr XXXI/248/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała nr XXXV.271.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:51:16 | Data modyfikacji: 2018-08-09 14:10:05.

Uchwała Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała nr XXXV.270.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:47:01 | Data modyfikacji: 2018-08-09 13:48:24.

Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała nr XXXV.269.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:43:46 | Data modyfikacji: 2018-08-09 13:48:24.

Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 Uchwała nr XXXV.268.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:41:58 | Data modyfikacji: 2018-08-09 13:48:24.

Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawoadania finansowego za 2017 rok

 Uchwała nr XXXV.267.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:38:39 | Data modyfikacji: 2018-08-09 13:48:24.

Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXIV.266.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:27:52 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:34:40.

Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXIV.265.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:25:21 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:34:40.

Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXXIV.264.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:21:45 | Data modyfikacji: 2018-05-29 10:34:40.

Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2017 r.

 Uchwała Nr XXXIII.263.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:04:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 14:07:08.

Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 Uchwała Nr XXXIII.262.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:01:12 | Data modyfikacji: 2018-04-30 14:07:08.

Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości z drodze przetargu

 Uchwała Nr XXXIII.261.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:58:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 14:07:08.

Uchwała Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXIII.260.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:42:58 | Data modyfikacji: 2018-04-30 13:44:17.

Uchwała Nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXIII.259.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:39:57 | Data modyfikacji: 2018-04-30 13:44:17.

Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Uchwała Nr XXXII.258.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:30:07 | Data modyfikacji: 2018-04-30 13:44:17.

Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 Uchwała Nr XXXII.257.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:25:29 | Data modyfikacji: 2018-04-30 13:44:17.

Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa

 Uchwała Nr XXXII.256.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:23:46 | Data modyfikacji: 2018-04-30 13:44:17.

Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r.

 Uchwała Nr XXXII.255.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:17:00 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:18:13.

Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023"

 Uchwała Nr XXXII.254.2018.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:08:28 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:09:43.

Uchwała Nr XXXII/253/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXII.253.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:04:49 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:05:48.

Uchwała Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr XXXII.252.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:00:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:01:37.

Uchwała Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXII.251.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:57:17 | Data modyfikacji: 2018-04-04 12:01:37.

Uchwała Nr XXXII/250/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXII.250.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:52:46 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:56:02.

Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 Uchwała Nr XXXI.249.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:58:22 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:56:02.

Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XXIX/235/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXXI.248.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:55:40 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:56:02.

Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXI.247.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:50:31 | Data modyfikacji: 2018-04-04 11:56:02.

Uchwała Nr XXXI/246/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXI.246.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:45:33 | Data modyfikacji: 2018-03-15 10:48:00.

Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020

 Uchwała Nr XXX.245.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:21:46 | Data modyfikacji: 2018-03-15 10:48:00.

Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXX.244.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:13:32 | Data modyfikacji: 2018-01-18 12:15:08.

Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.243.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:01:54 | Data modyfikacji: 2018-01-18 12:15:08.

Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Fakowie na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.242.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:55:18 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:57:46.

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Fałkowie na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.241.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:52:48 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:57:46.

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fałków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

 Uchwała Nr XXX.240.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:50:17 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:57:46.

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fałków

 Uchwała Nr XXX.239.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:46:28 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:57:46.

Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.238.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:40:56 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:42:56.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXX.237.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:35:42 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:42:56.

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXX.236.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:32:11 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:33:33.

Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice- gr. woj. Świętokrzyskiego- (Skórkowice) w km 1+005-1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 2+095-2+995 na długości 900 mb (odc. 2: Fałków-Starzechowice), w km 4+165-5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała Nr XXIX.235.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:06:32 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:33:33.

Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy położonych w miejscowości Fałków oraz Czermno gm. Fałków z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrunturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą

 Uchwała Nr XXIX.234.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:59:48 | Data modyfikacji: 2018-01-18 11:33:33.

Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023"

 Uchwała Nr XXIX.233.2017.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:54:07 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:55:30.

Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 Uchwała Nr XXIX.232.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:09:33 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:55:30.

Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 Uchwała Nr XXIX.231.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:05:44 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:55:30.

Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXIX.230.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:02:59 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:55:30.

Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanwej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXIX.229.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:59:46 | Data modyfikacji: 2017-12-29 12:00:57.

Uchwała Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

 Uchwała Nr XXIX.228.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:55:40 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXIX/227/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

 Uchwała Nr XXIX.227.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:52:54 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

 Uchwała Nr XXIX.226.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:51:09 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

 Uchwała Nr XXIX.225.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:47:50 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/214/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 1+005-1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 4+165-5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała nr XXVIII.224.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:20:46 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.223.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:25:10 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gmnnej hali sportowej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:22:10 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Czermno Kol. Gmina Fałków

 Uchwała Nr XXVIII.221.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:18:48 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 Uchwała Nr XXVIII.220.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:15:54 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 Uchwała Nr XXVIII.219.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:13:32 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.218.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:10:56 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 roku Nr XXIV/189/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXVIII.217.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:07:11 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.216.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:04:06 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku: pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków- Starzechowice-Turowice-Sulborowice - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 1+005 - 1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 2+095 - 2+995 na długości 900 mb (odc. 2: Fałków-Starzechowice), w km  +165 - 5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała Nr XXVII.214.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:54:57 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach na terenie Gminy Fałków

 Uchwała Nr XXVII.213.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:48:04 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/208/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVII.212.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:37:08 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/204/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXVII.211.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:33:51 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVII.210.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:30:40 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVI.208.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:38:24 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVI.207.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:35:05 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVI.206.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:31:40 | Data modyfikacji: 2017-12-29 11:56:34.

Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXVI.205.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:27:30 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:29:02.

Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXV.204.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:47:26 | Data modyfikacji: 2017-08-16 10:29:02.

Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała Nr XXV.203.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:43:39 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/202/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.202.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:40:22 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.201.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:36:17 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:44:48.

Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017 - 2020

 Uchwała Nr XXV.200.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:32:58 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXV/199/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.199.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:29:24 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.198.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:25:49 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:34:02.

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Czermnie

 Uchwała Nr XXIV.197.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:17:32 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:22:02.

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.196.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:12:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.195.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:03:07 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

 Uchwała Nr XXIV.194.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:59:04 | Data modyfikacji: 2017-07-13 12:14:16.

Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2016 r.

 Uchwała Nr XXIV.193.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:47:18 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 Uchwała Nr XXIV.192.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:26:08 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXIV.191.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:51:25 | Data modyfikacji: 2017-07-13 11:49:28.

Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXIV.190.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:47:03 | Data modyfikacji: 2017-07-13 09:48:14.

Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXIV.189.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:38:59 | Data modyfikacji: 2017-07-13 09:40:44.
Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:38:59
Data modyfikacji: 2017-07-13 09:40:44
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl