Zarządzenie Nr 1/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności.

 Zarządzenie nr 1 z 2 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-28 12:58:09.
Zarządzenie Nr 4/2019

w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Zarządzenie nr 4 z 18 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:04:09 | Data modyfikacji: 2019-01-28 13:06:09.
Zarządzenie Nr 5/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zarządzenie nr 5 z 23 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:05:02.
Zarządzenie Nr 6/2019

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

 Zarządzenie nr 6 z 28 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:08:00 | Data modyfikacji: 2019-01-28 13:08:38.
Zarządzenie Nr 7/2019

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków

 Zarządzenie nr 7 z 31 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 08:04:21 | Data modyfikacji: 2019-02-14 08:05:09.
Zarządzenie Nr 8/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Fałków

 Zarządzenie nr 8 z 13 lutego 2019 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-02-14 13:04:15 | Data modyfikacji: 2019-02-14 13:06:26.
Zarządzenie Nr 2/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 2 z 10 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:21:08 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:21:26.
Zarządzenie Nr 7A/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 7A z 31 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:22:51.
Zarządzenie Nr 8A/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 8A z 13 lutego 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:26:29 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:26:54.
Zarządzenie Nr 9/2019

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 Zarządzenie nr 9 z 14 lutego 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:28:08.
Zarządzenie Nr 10/2019

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 Zarządzenie nr 10 z 01.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:31:45.
Zarządzenie Nr 11/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 11 z 04.03.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:32:58 | Data modyfikacji: 2019-04-04 12:40:16.
Zarządzenie Nr 12/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 12 z 05.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:44:05.
Zarządzenie Nr 13/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 Zarządzenie nr 13 z 12.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-04 12:44:47.
Zarządzenie Nr 15/2019

w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 15 z 08.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-08 09:18:20 | Data modyfikacji: 2019-04-08 12:57:21.
Zarządzenie Nr 14/2019

w sprawie uchylenia w całości Zarządzenia Wójta Gminy Fałków w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 nrok

 zarządzenie nr 14 z 19.03.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:33:16.
Zarządzenie Nr 16/2019

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 zarządzenie nr 16 z 12.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:36:12 | Data modyfikacji: 2019-06-06 13:37:17.
Zarządzenie Nr 17/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 17 z 12.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:40:54 | Data modyfikacji: 2019-06-06 13:48:34.
Zarządzenie Nr 18/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 18 z 24.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:49:36.
Zarządzenie Nr 19/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 19 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 13:55:54.
Zarządzenie Nr 24/2019

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czercwca 2019 r.

 zarządzenie nr 24 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:05:59 | Data modyfikacji: 2019-06-06 14:09:44.
Zarządzenie Nr 25/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 25 z 09.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:07:33.
Zarządzenie Nr 27/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 27 z 17.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:11:23 | Data modyfikacji: 2019-06-06 14:13:06.
Zarządzenie Nr 28/2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych, w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. i w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.

 zarządzenie nr 28 z 20.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:24:42.
Zarządzenie Nr 29/2019

w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do wydawania decyzji administracyjnych i innych aktów administracyjnych w imieniu Wójta oraz określenia zakresu upoważnienia do podejmowania innych czynności

 zarządzenie nr 29 z 23.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:29:19.
Zarządzenie Nr 30/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków

 zarządzenie nr 30 z 28.05.2019 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:33:49.
Zarządzenie Nr 31/2019

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków

 zarządzenie nr 31 z 28.08.2019 r.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:37:09.
Zarządzenie Nr 32/2019

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.

 zarządzenie nr 32 z 28.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-06 14:44:49 | Data modyfikacji: 2019-06-06 14:47:06.
Zarządzenie Nr 33/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 33 z 29.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 14:52:03 | Data modyfikacji: 2019-06-14 14:52:26.
Zarządzenie Nr 34/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieorganiczonego na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Fałków w miejscowościach: Fałków nr 626, Gustawów nr 681/2, Sułków nr 103/2

 zarządzenie nr 34 z 10.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 14:58:58 | Data modyfikacji: 2019-06-14 14:59:26.
Zarządzenie Nr 35/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie, ul. Glinianki 47, 26-260 Fałków

 zarządzenie nr 35 z 13.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 15:02:48 | Data modyfikacji: 2019-06-14 15:03:06.
Zarządzenie Nr 36/2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie, ul. Kościelna 86, 26-260 Fałków

 zarządzenie nr 36 z 13.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 15:04:34.
Zarządzenie Nr 37/2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2018 rok

 zarządzenie nr 37 z 13.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-14 15:07:15 | Data modyfikacji: 2019-06-14 15:10:11.
Zarządzenie Nr 27A/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 27A z 20.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:36:35.
Zarządzenie Nr 39/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 39 z 13.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:40:17 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:44:49.
Zarządzenie Nr 40/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 40 z 18.06.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:41:23 | Data modyfikacji: 2019-07-02 12:45:31.
Zarządzenie Nr 41/2019

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Czermnie

 zarządzenie nr 41 z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:48:29.
Zarządzenie Nr 42/2019

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Fałkowie

 zarządzenie nr 42 z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-02 12:53:58.
Zarządzenie Nr 3/2019

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków w 2019 roku

 zarządzenie nr 3 z 18 stycznia 2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 13:25:24 | Data modyfikacji: 2019-07-12 13:27:20.
Zarządzenie Nr 20/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec w gminie Fałków od km 0+000 do km 0+904,5

 zarządzenie nr 20 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:13:17.
Zarządzenie Nr 21/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Przebudowa drogi wewnętrznej Sępskie Niwy - Sęp od km 0+000 do 0+883,50 w Gminie Fałków

 zarządzenie nr 21 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:25:27 | Data modyfikacji: 2019-07-12 14:25:46.
Zarządzenie Nr 22/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Przebudowa dróg wewnętrznych w Gminie Fałków

 zarządzenie nr 22 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:51:03.
Zarządzenie Nr 23/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Przebudowa infrastruktury drogowej na ul. Plac Kościelny, ul. Ogrodowej, ul. Zamkowej i ul. Spacerowej oraz na terenie osiedla mieszkaniowego w Fałkowie

 zarządzenie nr 23 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:55:50.
Zarządzenie Nr 26/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej - remizy OSP w Fałkowie

 zarządzenie nr 26 z 09.05.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 14:58:16.
Zarządzenie Nr 38/2019

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego

 zarządzenie nr 38 z 13.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:00:53.
Zarządzenie Nr 40A/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 40A z 26.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:02:50.
Zarządzenie Nr 43/2019

w sprawie powołania komisji odbiorowych sprzętu komputerowego dostarczanego w ramach projektu pn."Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego"

 zarządzenie nr 43 z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:05:37.
Zarządzenie Nr 44/2019

w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta

 zarządzenie nr 44 z 02.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-12 15:07:51.
Zarządzenie Nr 45/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

zarządzenie nr 45 z 15.07.2019 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-30 13:54:37 | Data modyfikacji: 2019-07-30 13:56:33.
Zarządzenie Nr 46/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 46 z 22.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:19:17.
Zarządzenie Nr 47/2019

w sprawie pwołania komisji do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystapiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie Gminy Fałków.

 zarządzenie nr 47 z 31.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:23:36.
Zarządzenie Nr 48/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 48 z 31.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:26:18.
Zarządzenie Nr 49/2019

w sprawie ustalenia osób uprawnionych do doręczenia decyzji ustalających, nakazów płatniczych na terenie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 49 z 31.07.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:28:48.
Zarządzenie Nr 50/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 50 z 07.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:31:05.
Zarządzenie Nr 51/2019

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 zarządzenie nr 51 z 19.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-08-19 13:34:02.
Zarządzenie Nr 40B/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 40B z 27.06.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 09:46:43.
Zarządzenie Nr 50A/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 50A z 14.08.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 09:52:16.
Zarządzenie Nr 52/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

zarządzenie nr 52 z 22.08.2019 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:01:25 | Data modyfikacji: 2019-10-22 11:06:21.
Zarządzenie Nr 53/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

zarządzenie nr 53 z 29.08.2019 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:07:42 | Data modyfikacji: 2019-10-22 11:08:39.
Zarządzenie Nr 54/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: Modernizacja dróg lokalnych i rolniczych w gminie Fałków

zarządzenie nr 54 z 03.09.2019 r.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:10:54 | Data modyfikacji: 2019-10-22 11:12:04.
Zarządzenie Nr 55/2019

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych oraz koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 zarządzenie nr 55 z 23.09.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:14:39.
Zarządzenie Nr 56/2019

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 zarządzenie nr 56 z 23.09.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:21:47.
Zarządzenie Nr 58/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 322003T Zbójno-Kołoniec od km 0+904,5 do km 1+545,27 oraz drogi gminnej nr 322005T Skórnice-Pląskowice od km 0+000 do km 0+993,77 w Gminie Fałków"

 zarządzenie nr 58 z 24.09.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:25:25.
Zarządzenie Nr 59/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 59 z 30.09.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-22 11:30:49.
Zarządzenie Nr 57/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawiarajacych azbest na terenie Gminy Fałków.

zarządzenie nr 57 z 23.09.2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-18 13:32:05 | Data modyfikacji: 2019-12-18 13:35:26.
Zarządzenie Nr 60/2019

w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy.

 zarządzenie nr 60 z 07.10.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:19:51 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:21:09.
Zarządzenie Nr 61/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 61 z 10.10.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:32:06 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:33:33.
Zarządzenie Nr 62/2019

w sprawie wsprowadzenie zmian osobowych w składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Fałkowie

zarządzenie nr 62 z 16.10.2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:41:36 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:43:52.
Zarządzenie Nr 63/2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu Współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok"

zarządzenie nr 63 z 23.10.2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:47:10 | Data modyfikacji: 2019-12-19 09:48:33.
Zarządzenie Nr 64/2019

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 59/2219 w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 64 z 23.10.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:50:01.
Zarządzenie Nr 65/2019

w sprawie rozliczania płątności podatku VAT w Gminie Fałków oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

 zarządzenie nr 65 z 23.10.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:56:06.
Zarządzenie Nr 66/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 66 z 08.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 09:58:25.
Zarządzenie Nr 67/2019

w sprawie ustalenia projektu budżetu Gminy Fałków na 2020 rok

zarządzenie nr 67 z 13.11.2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:02:20 | Data modyfikacji: 2019-12-19 10:03:31.
Zarządzenie Nr 68/2019

w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Fałkowie

 zarządzenie nr 68 z 13.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-12-19 10:09:49.
Zarządzenie Nr 69/2019

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie zadania pn: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Fałków w 2020 roku".

 zarządzenie nr 69 z 27.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:35:46.
Zarządzenie Nr 70/2019

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

 zarządzenie nr 70 z 27.11.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:38:30.
Zarządzenie Nr 71/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 71 z 02.12.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:40:54.
Zarządzenie Nr 72/2019

w sprawie zmian w budżenie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 72 z 12.12.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:43:56 | Data modyfikacji: 2020-04-07 09:45:10.
Zarządzenie Nr 73/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok

 zarządzenie nr 73 z 31.12.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:47:32.
Zarządzenie Nr 75/2019

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Fałkowie, Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

zarządzenie nr 75 z 31.12.2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-04-07 09:51:38 | Data modyfikacji: 2020-04-07 09:53:31.
Zarządzenie Nr 74/2019

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy nw Fałkowie

zarządzenie nr 74/2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-26 07:36:22 | Data modyfikacji: 2020-10-26 07:38:31.
Zarządzenie Nr 76/2019

w sprawie zadań powierzonych Skarbnikowi Gminy Fałków (Głównemu księgowemu budżetu) w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków

 zarządzenie nr 76 z 31.12.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-10-26 07:40:19.
Data wprowadzenia: 2020-10-26 07:40:19
Opublikowane przez: Admin