Decyzja OŚr.6220.2019 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Pląskowice składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce nr 389/2 obręb geod Skórnice, gm.Fałków

Decyzja nr OŚr.6220.2.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-18 09:40:37.

Zawiadomienie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV pląskowice, składającej się z dwóch zespołów instalacji o mocy do 1MW każda na działce o nr ewidencyjnym 359/2 obręb Skórnice gm. Fałków


 

zawiadomienie OŚr.6220.2.2019

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:02:24 | Data modyfikacji: 2019-09-23 13:04:07.

Decyzja OŚr.6220.2.6.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Skup złomu i metali kolorowych ˮ, w miejscowości Olszamowice

DECYZJA 6220.2.6.2018

Załącznik nr 1 do Decyzji 6220.2.6.2018

Załącznik nr 2 do Decyzji 6220.2.6.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-06 07:25:14.

Decyzja OŚr.6220.4.6.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 557 obręb Wola Szkucka, gmina Fałków

DECYZJA OŚr.6220.4.6.2018

Załącznik nr 1 do Decyzji OŚr.6220.4.6.2018

Załącznik nr 2 do Decyzji OŚr.6220.4.6.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:54:09.

Decyzja OŚr.6220.5.11.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 30, 31, 32 obręb Olszamowice, gmina Fałków”

DECYZJA OŚr.6220.5.11.2018

Załącznik nr 1 do Decyzji OŚr.6220.5.11.2018

Załącznik nr 2 do Decyzji OŚr.6220.5.11.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-05 09:50:30.

Decyzja w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚr.6220.3.6.2018

Decyzja OŚr.6220.3.6.2018

Załacznik do Decyzji OŚr.6220.3.6.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 13:56:07 | Data modyfikacji: 2018-11-14 08:02:11.

Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Ośr.6220.2.4.2018

Postanowienie OŚr.6220.2.4.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:44:13.

Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚr.6220.5.9.2018

Postanowienie OŚR.6220.5.9.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:43:56.

Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚr.6220.4.4.2018

Postanowienie Ośr.6220.4.4.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:43:34.

Postanowienie w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko OŚR.6220.3.4.2018

Postanowienie OŚr.6220.3.4.2018

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:40:22 | Data modyfikacji: 2018-11-02 13:42:54.
Data wprowadzenia: 2018-11-02 13:40:22
Data modyfikacji: 2018-11-02 13:42:54
Opublikowane przez: Admin