Karta informacyjna Nr 1/2021

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 13

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-29 09:33:45 | Data modyfikacji: 2021-04-16 14:16:43.
Karta informacyjna Nr 2/2021

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach „Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych ’’Budy I” oraz ’’Budy II” o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb: 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków”

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-16 14:26:42 | Data modyfikacji: 2021-04-16 14:29:12.
Karta informacyjna Nr 3/2021

wniosek w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działkach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086 oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie”.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-04-27 14:10:22.
Karta informacyjna Nr 4/2021

wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków”.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-25 11:12:20.
Karta informacyjna Nr 5/2021

 
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-08-26 14:38:38.
Karta informacyjna Nr 6/2021

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice".

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-09-03 14:34:45 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:35:20.
Karta informacyjna Nr 7/2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z przyłączem SN w miejscowości Czermno na działkach o numerach ewidencyjnych: 1084, 1085, 1086 oraz 1087 obręb Czermno, Gmina Fałków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie”.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:28:18 | Data modyfikacji: 2021-10-07 14:28:51.
Karta informacyjna Nr 8/2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa kompleksu dwóch niezależnych farm fotowoltaicznych ’’Budy I” oraz ’’Budy II” o mocy do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości obejmującej działki oznaczone w ewidencji gruntów nr: 1279, 1296, 1297, 1298, 1299 obręb: 0001 Budy, położonej w miejscowości Budy, w gminie Fałków”.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-12 14:11:12.
Karta informacyjna Nr 12/2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach -„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 399 w obrębie Skórnice, gmina Fałków”


 
 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:06:56.
Karta informacyjna Nr 13/2021

Postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określeniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa instalacji eksperymentalnej do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Fałków przy ul. Pląskowickiej 89, na działkach o nr ewid. 446, 447 i 1354”

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-09 09:28:29.
Karta informacyjna Nr 14/2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa i montaż zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o mocy do 1 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące” na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Fałków na części działki nr ewid. 939/2

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:36:27.
Karta informacyjna Nr 15/2021

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 808 obręb Skórnice”.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-12-30 14:40:05.
Data wprowadzenia: 2021-12-30 14:40:05
Opublikowane przez: Admin