Nr 1/2019 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 1MW

Karta nr 1/2019 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-13 06:51:34.
Nr 2/2019 Decyzja w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko - Budowa farmy fotowoltaicznej o
mocy do 1MW

Karta nr 2/2020 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-13 06:52:37.
Nr 3/2019 Wniosek o wydanie zezwolenia na
usunięcie drzew - 4 szt w pasie drogi krajowej nr
42

Karta nr 3/2020 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew - 4 szt w pasie drogi krajowej nr 42

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-13 06:58:48.
Nr 4/2019 Decyzja zezwoalająca na usunięcie
drzew - 4 szt w pasie drogi krajowej nr 42

Karta nr 4/2020 Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew - 4 szt w pasie drogi krajowej nr 42

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-05-13 06:59:59 | Data modyfikacji: 2020-05-13 07:00:10.
Data wprowadzenia: 2020-05-13 06:59:59
Data modyfikacji: 2020-05-13 07:00:10
Opublikowane przez: Admin