Nr 1/2018 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa
Zakładu Gospodarowania Odpadami

Karta Nr 1 2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:29:19.
Nr 2/2018 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu i
metali kolorowych

Karta Nr 2 2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Skup złomu i metali kolorowych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:31:29.
Nr 3/2018 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 3 2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:33:00 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:35:23.
Nr 4/2018 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 4 2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:35:15.
Nr 5/2018 Wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 5 2018 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - Budowa instalacji fotowoltaicznej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:37:25.
Nr 6/2018 Postanowienie w sprawie braku
konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 6 2018 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa instalacji fotowoltaicznej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:39:12 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:57:05.
Nr 7/2018 Postanowienie w sprawie braku
konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 7 2018 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa instalacji fotowoltaicznej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:55:03 | Data modyfikacji: 2018-11-02 11:56:56.
Nr 8/2018 Postanowienie w sprawie braku
konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa
instalacji fotowoltaicznej

Karta Nr 8 2018 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny - Budowa instalacji fotowoltaicznej

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:56:47.
Nr 9/2018 Postanowienie w sprawie braku
konieczności przeprowadzenia oceny - Skup złomu
i metali kolorowych

Karta Nr 9 2018 Postanowienie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny - Skup złomu i metali kolorowych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-02 11:58:49.
Nr 10 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ew.
1650 obręb Turowice, gm. Fałków

Karta Nr 10 2018 Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko-Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 1650 obręb Turowice, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:39:36.
Nr 11 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.
30,31,32 obręb Olszamowice, gm. Fałków

Karta Nr 11 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 30,31,32 obręb Olszamowice, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:41:45.
Nr 12 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko Budowa instalacji fotowoltaicznej o
mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 557
obręb Wola Szkucka, gm. Fałków

Karta Nr 12 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 557 obręb Wola Szkucka, gm. Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:46:38.
Nr 13 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko- Skup złomu i metali kolorowych

Karta Nr 13 - Decyzja w sprawie oceny oddziaływania na środowisko- Skup złomu i metali kolorowych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:48:13.
Data wprowadzenia: 2018-12-07 14:48:13
Opublikowane przez: Admin