Uchwała Nr XXXI/246/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXI.246.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:45:33 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:09:25.

Uchwała Nr XXXI/247/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXI.247.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:50:31 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:09:45.

Uchwała Nr XXXI/248/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 roku Nr XXIX/235/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXXI.248.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:55:40 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:10:04.

Uchwała Nr XXXI/249/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Fałków na 2019 rok środków stanowiących fundusz sołecki

 Uchwała Nr XXXI.249.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-03-15 10:58:22 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:10:28.

Uchwała Nr XXXII/250/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego i podziału zysku Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Fałkowie za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXII.250.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:52:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:10:46.

Uchwała Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXII.251.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 11:57:17 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:11:06.

Uchwała Nr XXXVI/274/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok i podziału wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy

 Uchwała nr XXXVI.274.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:20:25 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:18:09.

Uchwała Nr XXXII/252/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 - 2025

 Uchwała Nr XXXII.252.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:00:17 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:11:23.

Uchwała Nr XXXII/253/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Fałkowie za 2017 rok

 Uchwała Nr XXXII.253.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:04:49 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:11:40.

Uchwała Nr XXXII/254/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023"

 Uchwała Nr XXXII.254.2018.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:08:28 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:11:59.

Uchwała Nr XXXII/255/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Fałków w 2018 r.

 Uchwała Nr XXXII.255.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:17:00 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:12:13.

Uchwała Nr XXXII/256/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania na rzecz Skarbu Państwa

 Uchwała Nr XXXII.256.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:23:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:12:30.

Uchwała Nr XXXII/257/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 Uchwała Nr XXXII.257.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:25:29 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:12:46.

Uchwała Nr XXXII/258/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Fałków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 Uchwała Nr XXXII.258.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-04 12:30:07 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:13:10.

Uchwała Nr XXXIII/259/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXIII.259.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:39:57 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:13:27.

Uchwała Nr XXXIII/260/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXIII.260.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:42:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:13:48.

Uchwała Nr XXXIII/261/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości z drodze przetargu

 Uchwała Nr XXXIII.261.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 13:58:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:14:05.

Uchwała Nr XXXIII/262/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 Uchwała Nr XXXIII.262.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:01:12 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:14:24.

Uchwała Nr XXXIII/263/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2017 r.

 Uchwała Nr XXXIII.263.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-04-30 14:04:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:14:41.

Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXXIV.264.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:21:45 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:15:04.

Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXIV.265.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:25:21 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:15:22.

Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXIV.266.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-29 10:27:52 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:15:40.

Uchwała Nr XXXV/267/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawoadania finansowego za 2017 rok

 Uchwała nr XXXV.267.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:38:39 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:15:58.

Uchwała Nr XXXV/268/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

 Uchwała nr XXXV.268.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:41:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:16:23.

Uchwała Nr XXXV/269/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała nr XXXV.269.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:43:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:16:40.

Uchwała Nr XXXV/270/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała nr XXXV.270.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:47:01 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:17:01.

Uchwała Nr XXXV/271/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 12 lutego 2018 roku Nr XXXI/248/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała nr XXXV.271.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 13:51:16 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:17:15.

Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXV.272.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:06:49 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:17:36.

Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji "Aneksu Nr 1 do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Fałków"

 Uchwała nr XXXV.273.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:09:15 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:17:53.

Uchwała Nr XXXVI/275/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała nr XXXVI.275.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:26:00 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:18:28.

Uchwała Nr XXXVI/276/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/238/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2018 rok

 Uchwała nr XXXVI.276.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:36:34 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:18:46.

Uchwała Nr XXXVI/277/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Fałków na lata 2018-2021

 Uchwała nr XXXVI.277.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-09 14:38:52 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:19:03.

Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała XXXVI.278.2018 -Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół w Gminie Fałków.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:22:20 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:19:23.

Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych oraz usług kanalizacyjnych na terenie Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXVI.279.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:25:01 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:19:43.

Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Fałków

 Uchwała nr XXXVI.280.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-10 08:26:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:19:57.

Uchwała Nr XXXVII/281/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

Uchwała nr XXXVII.281.2018.pdf

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:59:09 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:20:13.

Uchwała Nr XXXVII/282/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXVII.282.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:36:19 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:20:28.

Uchwała Nr XXXVII/283/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Fałków

 Uchwała Nr XXXVII.283.2018..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:41:16 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:20:43.

Uchwała Nr XXXVII/284/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Fałków

 Uchwała Nr XXXVII.284.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:50:52 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:20:58.

Uchwała Nr XXXVII/285/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 7 września 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Fałków nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencjyna nr 688/2 o powierzchni 0,0228 ha położonej w miejscowości Gustawów obrębie geodezyjnym Smyków

 Uchwała Nr XXXVII.285.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:54:22 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:21:22.

Uchwała Nr XXXVIII/286/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXXVIII.286.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:56:24 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:21:38.

Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXXVIII.287.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 10:59:36 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:21:57.

Uchwała Nr XXXVIII/287/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Fałków dla Ochotniczych Straży Pożarnych, trybu postępowania o udzielenie dotacji i sposobu kontroli oraz rozliczania

 Uchwała Nr XXXVIII.288.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:39:18 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:22:12.

Uchwała Nr XXXVIII/289/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie współdziałania Gminy Fałków z Gminą Przedbórz w realizacji zadania publicznego polegającego na wsparciu osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych umysłowo zamieszkałych na terenie Gminy Fałków w zakresie zapewnienia im opieki oraz rehabilitacji społecznej poprzez uczestnictwo w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gaju

 Uchwała Nr XXXVIII.289.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:43:34 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:22:30.

Uchwała Nr XXXVIII/290/2018 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 11 października 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 20 czerwca 2018 roku Nr XXXV/271/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXXVIII.290.2018.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:49:55 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:22:45.

Zobacz:
 2017 rok .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-11-13 11:49:55
Data modyfikacji: 2018-12-17 10:22:45
Opublikowane przez: Admin