Uchwała Nr XXIV/189/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXIV.189.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:38:59 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:53:25.

Uchwała Nr XXIV/190/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXIV.190.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:47:03 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:54:46.

Uchwała Nr XXIV/191/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXIV.191.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 09:51:25 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:55:10.

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego

 Uchwała Nr XXIV.192.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:26:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:55:36.

Uchwała Nr XXIV/193/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Fałków za 2016 r.

 Uchwała Nr XXIV.193.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:47:18 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:56:08.

Uchwała Nr XXIV/194/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin

 Uchwała Nr XXIV.194.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 11:59:04 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:56:33.

Uchwała Nr XXIV/195/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.195.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:03:07 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:56:57.

Uchwała Nr XXIV/196/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Trójcy w Fałkowie

 Uchwała Nr XXIV.196.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:12:18 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:57:23.

Uchwała Nr XXIV/197/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w kościele parafialnym pod wezwaniem Nawiedzenia N.M.P. w Czermnie

 Uchwała Nr XXIV.197.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:17:32 | Data modyfikacji: 2018-12-17 08:58:19.

Uchwała Nr XXV/198/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.198.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:25:49 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:30:13.

Uchwała Nr XXV/199/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Fałków z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

 Uchwała Nr XXV.199.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:29:24 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:30:44.

Uchwała Nr XXV/200/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017 - 2020

 Uchwała Nr XXV.200.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:32:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:31:05.

Uchwała Nr XXV/201/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.201.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:36:17 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:31:40.

Uchwała Nr XXV/202/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXV.202.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:40:22 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:33:16.

Uchwała Nr XXV/203/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 Uchwała Nr XXV.203.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:43:39 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:34:10.

Uchwała Nr XXV/204/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXV.204.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-07-13 12:47:26 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:40:55.

Uchwała Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXVI.205.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:27:30 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:41:33.

Uchwała Nr XXVI/206/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVI.206.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:31:40 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:42:32.

Uchwała Nr XXVI/207/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVI.207.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:35:05 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:42:57.

Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVI.208.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-16 10:38:24 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:43:20.

Uchwała Nr XXVII/210/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVII.210.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:30:40 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:44:21.

Uchwała Nr XXVII/211/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/204/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 Uchwała Nr XXVII.211.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:33:51 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:44:57.

Uchwała Nr XXVII/212/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/208/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Starzechowice i Wąsosz"

 Uchwała Nr XXVII.212.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:37:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:47:37.

Uchwała Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach na terenie Gminy Fałków

 Uchwała Nr XXVII.213.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:48:04 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:48:03.

Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku: pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków- Starzechowice-Turowice-Sulborowice - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 1+005 - 1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 2+095 - 2+995 na długości 900 mb (odc. 2: Fałków-Starzechowice), w km  +165 - 5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała Nr XXVII.214.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 12:54:57 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:48:27.

Uchwała Nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.216.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:04:06 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:56:27.

Uchwała Nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Fałkowie z dnia 4 maja 2017 roku Nr XXIV/189/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego

 Uchwała Nr XXVIII.217.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:07:11 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:57:14.

Uchwała Nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/166/2016 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXVIII.218.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:10:56 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:57:44.

Uchwała Nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

 Uchwała Nr XXVIII.219.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:13:32 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:58:17.

Uchwała Nr XXVIII/220/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu

 Uchwała Nr XXVIII.220.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:15:54 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:58:37.

Uchwała Nr XXVIII/221/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze gminnej w miejscowości Czermno Kol. Gmina Fałków

 Uchwała Nr XXVIII.221.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:18:48 | Data modyfikacji: 2018-12-17 09:59:13.

Uchwała Nr XXVIII/222/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z gmnnej hali sportowej w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:22:10 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:00:00.

Uchwała Nr XXVIII/223/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z terenu przy fontannie oraz z fontanny usytuowanej na Placu Kościelnym w Fałkowie

 Uchwała Nr XXVIII.223.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-10-19 13:25:10 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:00:33.

Uchwała Nr XXVIII/224/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/214/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice - gr. woj. Świętokrzyskiego - (Skórkowice) w km 1+005-1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 4+165-5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała nr XXVIII.224.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 10:20:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:00:58.

Uchwała Nr XXIX/225/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2018 rok

 Uchwała Nr XXIX.225.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:47:50 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:01:50.

Uchwała Nr XXIX/226/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

 Uchwała Nr XXIX.226.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:51:09 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:02:12.

Uchwała Nr XXIX/227/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opłaty targowej

 Uchwała Nr XXIX.227.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:52:54 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:02:29.

Uchwała Nr XXIX/228/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji podatkowych do stosowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie

 Uchwała Nr XXIX.228.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:55:40 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:02:49.

Uchwała Nr XXIX/229/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanwej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXIX.229.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 11:59:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:03:10.

Uchwała Nr XXIX/230/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXIX.230.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:02:59 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:03:31.

Uchwała Nr XXIX/231/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

 Uchwała Nr XXIX.231.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:05:44 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:03:53.

Uchwała Nr XXIX/232/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 Uchwała Nr XXIX.232.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:09:33 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:04:11.

Uchwała Nr XXIX/233/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023"

 Uchwała Nr XXIX.233.2017.rar

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:54:07 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:04:28.

Uchwała Nr XXIX/234/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy położonych w miejscowości Fałków oraz Czermno gm. Fałków z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrunturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą

 Uchwała Nr XXIX.234.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 12:59:48 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:04:47.

Uchwała Nr XXIX/235/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania w 2018 roku pn: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477 Fałków-Starzechowice-Turowice-Sulborowice- gr. woj. Świętokrzyskiego- (Skórkowice) w km 1+005-1+995 na długości 990 mb (odc. 1: Fałków), w km 2+095-2+995 na długości 900 mb (odc. 2: Fałków-Starzechowice), w km 4+165-5+065 na długości 900 mb (odc. 3: Starzechowice)

 Uchwała Nr XXIX.235.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:06:32 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:05:12.

Uchwała Nr XXX/236/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020

 Uchwała Nr XXX.236.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:32:11 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:05:30.

Uchwała Nr XXX/237/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Fałków na 2017 rok

 Uchwała Nr XXX.237.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:35:42 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:05:52.

Uchwała Nr XXX/238/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.238.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:40:56 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:06:14.

Uchwała Nr XXX/239/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/207/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu ustalania dodatków do wynagrodzeń i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Fałków

 Uchwała Nr XXX.239.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:46:28 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:06:31.

Uchwała Nr XXX/240/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Fałków na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy"

 Uchwała Nr XXX.240.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:50:17 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:06:47.

Uchwała Nr XXX/241/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Fałkowie na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.241.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:52:48 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:07:03.

Uchwała Nr XXX/242/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Stałych Komisji Rady Gminy w Fakowie na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.242.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 11:55:18 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:07:21.

Uchwała Nr XXX/243/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Fałków na 2018 rok

 Uchwała Nr XXX.243.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:01:54 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:07:43.

Uchwała Nr XXX/244/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025

 Uchwała Nr XXX.244.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:13:32 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:06.

Uchwała Nr XXX/245/2017 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2014-2020

 Uchwała Nr XXX.245.2017.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:21:46 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:26.

Zobacz:
 2017 rok .  2018 rok . 
Data wprowadzenia: 2018-01-18 12:21:46
Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:26
Opublikowane przez: Admin