Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu wójta za 2021 rok

Konieczny Henryk - Wójt

Bajor Krzysztof - Zastępca Wójta

Wajnberger Anna - Skarbnik Gminy

Badelska Barbara - Sekretarz Gminy

Czechowska Agnieszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głąbała Marianna- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Leśniewicz Danuta - Kierownik USC

Michalska Marianna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie

Palus Mirosława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fałkowie

Zganiacz Dorota - Inspektor ds. wymiaru podatków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-05-25 09:13:06 | Data modyfikacji: 2022-05-25 09:27:05.

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu wójta za 2020 rok

Konieczny Henryk - Wójt

Bajor Krzysztof - Zastępca Wójta

Wajnberger Anna - Skarbnik Gminy

Badelska Barbara - Sekretarz Gminy

Czechowska Agnieszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głąbała Marianna- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Leśniewicz Danuta - Kierownik USC

Michalska Marianna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie

Palus Mirosława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fałkowie

Zganiacz Dorota - Inspektor ds. wymiaru podatków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:26:52 | Data modyfikacji: 2021-06-01 13:47:13.

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu wójta za 2019 rok

Badelska Barbara - Sekretarz Gminy

Bajor Krzysztof - Zastępca Wójta

Czechowska Agnieszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głąbała Marianna- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Leśniewicz Danuta - Kierownik USC

Michalska Marianna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie

Palus Mirosława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fałkowie

Wajnberger Anna - Skarbnik Gminy

Zganiacz Dorota - Inspektor ds wymiaru podatków

Konieczny Henryk - Wójt

Konieczny Henryk - Wójt (korekta)

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-06-04 12:19:34 | Data modyfikacji: 2020-06-17 10:35:33.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko

Anna Anastazja Wajnberger - Skarbnik Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:06:51 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:16:51.

Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy złożone w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę

Bogumiła Wyciszkiewicz - Skarbnik Gminy

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:04:10 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:12:17.

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Wójta za 2018 rok

Czechowska Agnieszka - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Głąbała Marianna- Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Zganiacz Dorota - stanowisko ds wymiaru podatków

Badelska Barbara - Sekretarz Gminy

Bajor Krzysztof - Zastępca Wójta

Leśniewicz Danuta - Kierownik USC

Palus Mirosława - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Fałkowie

Michalska Marianna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie

Bogumiła Wyciszkiewicz - Skarbnik Gminy

Konieczny Henryk - Wójt Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:59:50 | Data modyfikacji: 2019-06-05 11:12:05.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Fałków złożone na na początku kadencji 2018-2023

Konieczny Henryk - Wójt Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-01-30 11:49:18 | Data modyfikacji: 2019-01-30 11:50:43.

Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie złożone w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko

Czechowska Agnieszka

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:55:43 | Data modyfikacji: 2018-11-14 10:02:49.

Oświadczenia majątkowe kierowników złożone w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę

Kierozalska Marianna - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

Wyciszkiewicz Bogumiła Alicja - Skarbnik Gminy Fałków

Skiba Zdzisław - Sekretarz Gminy Fałków

Skiba Zdzisław - Zastępca Wójta Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:53:24 | Data modyfikacji: 2019-01-08 08:30:37.

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Fałków złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018

Konieczny Henryk - Wójt Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-11-14 09:51:08 | Data modyfikacji: 2018-11-14 10:03:30.

Oświadczenia majątkowe kierowników i pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu wójta za 2017 rok

Głąbała Marianna - Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej

Kierozalska Marianna - Kierownik GOPS

Leśniewicz Danuta - Kierownik USC

Michalska Marianna Grażyna - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Czermnie

Palus Mirosława - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Fałkowie

Skiba Zdzisław - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

Wyciszkiewicz Bogumiła - Skarbnik Gminy

Zganiacz Dorota - Stanowisko ds wymiaru podatków i opłat

Henryk Konieczny - Wójt

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:06:45 | Data modyfikacji: 2018-05-24 14:47:27.
Data wprowadzenia: 2018-05-17 11:06:45
Data modyfikacji: 2018-05-24 14:47:27
Opublikowane przez: Admin