2022-04-20 07:58:49
Obszarowa cena jakości wody na terenie Gminy Fałków za 2021 r.  ...więcej

2022-02-16 12:43:59
Decyzja Nr WA.RZT.70.313.2021/5 z dnia 14.01.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy   ...więcej

2021-05-05 09:29:14
ocena jakości wody dla wodociągu Fałków oraz obszarowa ocena jakości wody na terenie Gminy Fałków za 2020 r.  ...więcej

2019-09-09 10:02:41
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fałków Zmiana Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków wprowadzona Uchwałą Nr XXXI/243/2022 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 lutego 2022 r.  ...więcej

2018-11-06 09:34:32
Decyzja Nr WA.RET.070.1.421.6.2018 z dnia 28.09.2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządzu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zatwierdzenia taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gm  ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5