Wybory przedterminowe do Rady Powiatu Koneckiego2019

Wybory przedterminowe do Rady Powiatu Koneckiego2019

Postanowienie Nr 142/2019 Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych powołanych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czercwa 2019 r.

 Powiat Konecki - Postanowienie w sprawie rozwiązania komisji wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-07-25 14:58:07.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH III z dnia 17 czerwca 2019 r. o wynikach przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego przeprowadzonych w dniu 16 czerwca 2019 r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-18 08:27:05.

 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Fałków

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-04 14:45:13 | Data modyfikacji: 2019-06-04 14:50:59.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684) niniejszym podaję do wiadomości wyborców, że został sporządzony spis wyborców dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16.06.2019 r.
Spis udostępniony będzie w Urzędzie Gminy w Fałkowie, ul. Zamkowa 1A - pokój Nr 8 od dnia 31.05.2019 r. do 08.06.2019 r. godzinach pracy Urzędu tj. od 7.00 do 15.00.

Fałków, dnia 31.05.2019 r.

Wójt Gminy /-/Henryk Konieczny

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-04 07:12:08 | Data modyfikacji: 2019-06-04 11:37:43.

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich z dnia 29.05.2019r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16.06.2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-06-03 07:13:37 | Data modyfikacji: 2019-06-04 11:37:43.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniu do obwodowych komisji wyborczych

 informacja o losowaniach,.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-28 08:46:08 | Data modyfikacji: 2019-05-28 10:50:20.

Obwieszczenie Wójta Gminy Fałków z dnia 25 maja 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedtermi

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-26 05:27:42 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Obwieszczenie Pełniącego Funkcję Starosty Koneckiego z dnia 7 maja 2019 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu w Końskich zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:38:10 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019 r.

 zarządzenie nr 24 z 29.04.2019 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-05-02 13:28:15 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:16:57 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:16:15 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, które biorą udział w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:15:21 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składu Powiatowej Komisji Wyborczej w Końskich w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:14:44 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach do Rady Powiatu Koneckiego, zarządzonych na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:06:03 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 23 kwietnia 2019r. o liczbie mieszkańców powiatu koneckiego, wg stanu na dzień 31 marca 2019r. w związku z przedterminowymi wyborami do Rady Powiatu Koneckiego zarządzonymi na dzień 16 czerwca 2019r.

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-25 09:04:33 | Data modyfikacji: 2019-05-26 05:51:15.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskigo z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim (zawiera kalendarz wyborczy)


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:24:22 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:25:51.

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia nr 48/2019 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach przedterminowych do Rady Powiatu w Końskich

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:10:28 | Data modyfikacji: 2019-04-18 13:25:51.
Data wprowadzenia: 2019-04-16 10:10:28
Opublikowane przez: Admin
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków
Burmistrz Miasta i Gminy
Henryk Konieczny
Kontakt:
Tel: (44) 787-35-06
Fax: (44) 787-35-35
e-mail: gminafalkow@poczta.onet.pl