L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Podstawowe dane jednostki9088
2Załatwianie spraw6792
3Oświadczenia majątkowe6689
4Jednostki organizacyjne6500
5Wykaz telefonów6467
6Dane kontaktowe6428
7Skrzynka Podawcza6186
8Regulamin organizacyjny5700
9Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Fałków5403
10Wójt5229
11Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze5079
12Budżet4968
13Jednostki pomocnicze4923
14Planowanie przestrzenne4870
15Statut Gminy4651
16Dokumenty do pobrania4648
17Rejestr działalności regulowanej4621
18Gospodarka nieruchomościami4584
19Oświata4503
20Lokalizacja inwestycji4389
21Stowarzyszenia i związki członkowskie4261
22Baza Aktów Własnych (BAW)4207
23Wyszukiwarka4139
24Stypendia4051
25Instrukcja obsługi4027
26Linki4005
27Redakcja Biuletynu3952
28Komisje Rady Gminy3929
29Wykaz firm posiadających zezwolenia3922
30Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku3831
31Ochrona danych osobowych3715
32kadencja 2018-20233668
33Wykaz Sołtysów3655
34Transmisja obrad Sesji Rady Gminy3579
35Skrzynka Podawcza 23434
362020 rok3178
37Plan Gospodarki Niskoemisyjnej3163
38Kompleksowy Plan Rozwoju Szkół3092
393065
402019 rok3019
41Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne3001
422020 rok2947
43Ewidencja ludności2896
44Strategia Rozwoju Gminy2860
45Zwrot podatku akcyzowego 2774
46Gminny Program Opieki nad Zabytkami2770
472019 rok2584
48Oświata2562
49Statuty sołectw2531
50Dowody osobiste2529
51Ewidencja działalności gospodarczej2488
52Zamówienia publiczne2437
53Koncesje alkoholowe2429
542018 rok2365
55Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2229
56Wyprawka szkolna2203
57Stypendia szkolne2155
58Karty Informacyjne 2017 2070
592017 rok2044
60Budżet 20181957
61Plan zagospodarowania przestrzennego1954
62Dostępność1923
632018 rok1921
64Dostęp dla osób niepełnosprawnych1899
652021 rok1861
66kadencja 2014-20181833
67Karty Informacyjne 20181812
68Rejestr instytucji kultury1711
69Wykaz ulg, odroczeń, umorzeń i pomocy publicznej1700
70Budżet 20191677
712018 rok1653
72Budżet 20201609
732017 rok1569
74Strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Fałków na lata 2021-20261541
75kadencja 2014-20181533
762016 rok1516
772021 rok1482
78Karty Informacyjne 20191257
792022 rok1240
802022 rok1186
81Karty Informacyjne 20201128
82Raport o stanie gminy1026
83Karty Informacyjne 2021976
84ZOZ Fałków803
85informacje zbiorcze o perycjach699
86Karty informacyjne 2022596
87Karty informacyjne 2023384
88Referendum ogólnokrajowe 2023289
89Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych 282
90Informacje podlegające udostępnieniu243
91Sprawozdania z realizacji POP oraz z realizacji PDK66
92Odpady komunalne60
93Karty informacyjne 202460