bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
zarządzenie nr 17/2022

w przedmiocie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do wypłaty świadczenia pieniężnego dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy, o któych mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 zarządzenie nr 17 z 24.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 13:41:34.
zarządzenie nr 16/2022

w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

 zarządzenie nr 16 z 23.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 13:38:47.
zarządzenie nr 15/2022

w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

 zarządzenie nr 15 z 23.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 13:38:03.
zarządzenie nr 14/2022

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków

 zarządzenie nr 14 z 18.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 13:15:49.
zarządzenie nr 13/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych dla obywateli Ukrainy, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 13:14:45.
zarządzenie nr 12/2022

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków 2022 rok

 zarządzenie nr 12 z 04.03.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:56:58.
zarządzenie nr 11/2022

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie gminy Fałków w 2022 roku

 zarządzenie nr 11 z 23.02.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:51:53.
zarządzenie nr 10/2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Fałków położonej w miejscowości Rudka, obręb geodezyjny Sułków oznaczonej jako działka nr 83/1

 zarządzenie nr 10 z 23.02.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:47:09.
zarządzenie nr 9/2022

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Fałków na 2022 rok

 zarządzenie nr 9 z 26.01.2022 r..pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:44:19.
zarządzenie nr 8/2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2022 roku

 zarządzenie nr 8 z 26.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:40:41.
zarządzenie nr 7/2022

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju urzędowej nazwy miejscowości "Reczków - część wsi Papiernia" na "Reczków - wieś"

 zarządzenie nr 7 z 24.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:39:02.
zarządzenie nr 6/2022

w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości

 zarządzenie nr 6 z 05.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:37:24.
zarządzenie nr 5/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

 zarządzenie nr 5 z 04.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:35:52.
zarządzenie nr 4/2022

w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego

 zarządzenie nr 4 z 04.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:34:55.
zarządzenie nr 3/2022

w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Fałków odrębnymi ustawami

 zarządzenie nr 3 z 04.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:32:35.
zarządzenie nr 2/2022

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie do prowadzenia postępowań administracyjnych w przedmiocie ustalenia prawa do dodatku osłonowego

 zarządzenie nr 2 z 04.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:30:59.
zarządzenie nr 1/2022

w sprawie określenia wartości jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Fałkowie

 zarządzenie nr 1 z 03.01.2022 r.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:28:21.

Zobacz:
 2016 rok .  2017 rok .  2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok .  2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2022-04-08 12:28:21
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl