bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Kontrole strona główna 
Kontrole zewnętrzne

Wystąpienie pokontrolne RIO 2017 r.

Protokół kontroli ZUS - 2017 r.

Protokół kontroli ZUS - 2018 r.

Raport z czynności kontrolnych - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Wąsosz i Starzechowice w Gminie Fałków - 2018 r.

Protokół kontroli podatkowej - 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne NIK - 2019 r.

Protokół kontroli - Państwowa Inspekcja Pracy 2020 r.

Informacja pokontrolna z kontroli świetlic środowiskowych - 2020 r.

wystąpienie pokontrolne RIO 2021 r.

Protokół z kontroli - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 22.09.2021 r.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.02.2022r

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:19:34 | Data modyfikacji: 2021-09-23 10:09:51.
Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:19:34
Data modyfikacji: 2021-09-23 10:09:51
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl