bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-25 09:41:24 | Data modyfikacji: 2019-08-08 07:59:13.

Zameldowanie i wymeldowanie


Numer PESEL


 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:36:54.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Urząd Stanu Cywilnego .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska .  Kanalizacja, wodociągi  .  Drogownictwo .  Zamówienia publiczne .  Podatki i opłaty lokalne . 
Data wprowadzenia: 2018-08-13 12:36:54
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl