bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Załatwianie spraw strona główna 
 Karta zgłoszenia dziecka.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:15:39.

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Urząd Stanu Cywilnego
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   Rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska
   Kanalizacja, wodociągi
   Drogownictwo
   Zamówienia publiczne
   Podatki i opłaty lokalne
Data wprowadzenia: 2017-08-07 08:15:39
ObowižEzuje od: 2017-08-04
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl