Nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących od 1 lipca 2019 r.

Wójt Gminy Fałków informuje, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych. Jednolite wzory będą obowiązywać w każdej gminie.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) będą miały zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków i opłat, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lipca 2019 r. Jeżeli zatem obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 lipca 2019 r. podatnik jest zobowiązany do złożenia informacji i deklaracji – robi to na dotychczasowych wzorach formularzy.

Podatek od nieruchomości – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 poz. 1104).

informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIN-1)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2)
załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3)
deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDN-1)
załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2)

Podatek rolny – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1105).

informacja o gruntach (IR-1)
załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1)
załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2)
załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)
deklaracja na podatek rolny (DR-1)
załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1)
załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2)

Podatek leśny – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1126).

informacja o lasach (IL-1)
załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIL-1)
załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2)
załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3)
deklaracja na podatek leśny (DL-1)
załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDL-1)
załącznik do deklaracji na podatek leśny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2)

 

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:09:20.
Data wprowadzenia: 2019-10-29 13:09:20
Opublikowane przez: Admin
« powrót