bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Budżet strona główna 

Opinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Fałków za 2020r r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2020

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2020

Informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020

Informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2020

 Uchwała nr XIII.108.2019.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2020-02-03 16:15:13 | Data modyfikacji: 2020-05-13 19:43:46.
 opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:10:57.
 opinia RIO o mozliwości sfinansowania deficytu planowanego w uchwale na 2020 rok.pdf

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:11:57.

Zobacz:
   Budżet 2018
   Budżet 2019
   Budżet 2020
   Budżet 2021
   Budżet 2022
   Budżet 2023
   Budżet 2024
Data wprowadzenia: 2021-01-28 09:11:57
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl