bip.falkow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Fałków www.falkow.pl
Plany i Programy strona główna 

Plany i Programy

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2017r

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-05-02 08:11:30.
Nabór wniosków na usuwanie odpadów
zawierających azbest z terenu gminy Fałków

Ogłoszenie o naborze wniosków na 2018 rok

Wniosek o przyznanie dofinansowania

Regulamin udzielania dofinansowania

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-02-01 12:42:03.
Analiza gospodarki w Gminie Fałków odpadami za
2016 rok

Analiza gospodarki odpadami za 2016 rok

 

Opublikowane przez: Admin | Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:52:55 | Data modyfikacji: 2018-01-29 11:53:43.
Data wprowadzenia: 2018-01-29 11:52:55
Data modyfikacji: 2018-01-29 11:53:43
Opublikowane przez: Admin
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.falkow.pl